Newspoint - mierzenie nastrojów gospodarczych dla TNS Polska

Newspoint,  firma zajmująca się kompleksowym  monitorowaniem mediów, opracowała specjalistyczny wskaźnik na potrzeby platformy informacyjnej www.tnsconsumerindex.pl uruchomionej przez TNS Polska.

Informacja prasowa: Newspoint

Newspoint odpowiada za stworzenie wskaźnika mierzącego nastroje w mediach na platformie TNS Consumer Index, która zawiera comiesięcznie aktualizowane dane o kondycji polskich konsumentów, polskiej gospodarki i gospodarstw domowych, pochodzące z cyklicznych badań TNS Polska oraz dane makroekonomiczne.

Wskaźnik nastrojów w mediach Newspoint mierzy różnicę częstości występowania w serwisach internetowych wypowiedzi związanych ze wzrostem i spowolnieniem gospodarczym. Im więcej pojawia się określeń dotyczących wzrostu gospodarczego, tym wyższe wartości przyjmuje wskaźnik. Określenia te zostały dodatkowo pogrupowane wg czterech wymiarów związanych z funkcjonowaniem gospodarki: koniunktura (dobra lub zła sytuacja gospodarcza), popyt, zatrudnienie oraz inwestycje.

Newspoint - mierzenie nastrojów gospodarczych dla TNS Polska

newspoint

Analizowane są publikacje w języku polskim pochodzące z około 5000 polskich serwisów internetowych monitorowanych przez Newspoint, zawierające informacje o stanie polskiej gospodarki, ale też gospodarek, które są istotne z punktu widzenia polskich konsumentów. W przyszłości możliwe będzie również powiązanie wyników wskaźnika z opiniami konsumentów i sprawdzenie, jak wpływają na nich doniesienia medialne.

Zapraszamy do odwiedzenia i korzystania z informacji znajdujących się na stronie www.tnsconsumerindex.pl