Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

NewsPoint: monitorujemy ponad 2 tys. serwisów internetowych

NetSprint.pl informuje, ze jego usługa monitorowania komunikacji w internecie, NewsPoint zapewnia juz monitoring ponad 2000 polskich serwisów.

NewsPoint jest usługą monitorowania komunikacji w internecie wprowadzoną przez NetSprint.pl w czerwcu ubiegłego roku. Od tego momentu liczba polskich serwisów w portfolio NewsPoint wzrosła czterokrotnie i wynosi teraz ponad 2000 (portale, wortale oraz blogi). Serwisów zagranicznych jest ponad 9000 (m.in. w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, niderlandzkim, rosyjskim i szwedzkim).

NewsPoint co kilka minut sprawdza obecność nowych publikacji w mediach online. Oprócz monitorowania mediów usługa umożliwia również zarządzanie pozyskanymi informacjami. Aplikacja automatycznie generuje wykresy i tabele, pozwala również na publikację znalezionych w sieci informacji na temat firmy na stronie WWW, intranecie lub kanale RSS.

NewsPoint regularnie przygotowuje i publikuje raporty, w których analizuje wizerunek firm z wybranych branż, a także śledzi reakcje serwisów internetowych na bieżące wydarzenia.

Wkrótce firma NetSprint.pl planuje poszerzyć ofertę o monitoring treści tworzonych przez użytkowników (UGC - User Generated Content), czyli blogów i forów.

Źródło: http://pl.netsprint.eu