Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

News Corp. kontynuuje poszukiwania chętnych na MySpace'a

Korporacja medialna News Corp. chce sprzedać MySpace’a, który nie spełnia jej oczekiwań. Od dłuższego czasu serwis traci popularność, pozycję w Internecie i inwestowane w niego pieniądze. W ręce mediów trafiły poufne informacje przesyłane przez News Corp. do potencjalnych kupców.

Serwis TechCrunch.com wszedł w posiadanie poufnych informacji wysyłanych przez właściciela MySpace'a do jego potencjalnych nabywców. Serwis przez pewien czas był społecznościowym fenomenem i najpopularniejszą stroną w Internecie, jednak w pewnym momencie zaczął przeżywać poważne problemy i do tej pory traci popularność mimo różnych prób jej odzyskania.

W informacji wysyłanej przez News Corp. nie ma historii finansowej serwisu, ani danych dotyczących liczby jego użytkowników. Zawarto w niej prognozowane wyniki finansowe na kolejne lata. MySpace ma w roku fiskalnym 2011 uzyskać 109 mln dol. przychodu przy kosztach rzędu 273 mln. Oznacza to stratę ponad 160 mln dol. w 12 miesięcy.

Mimo dużej straty w 2011, prognozowany zysk EBITDA na rok 2012 to 15 mln dolarów. Przychody mają spaść do 84 mln, ale i koszty maja się obniżyć do 69 mln. Możliwe, że prognozowana oszczędność rzędu 200 mln dolarów ma związek z tegorocznymi zwolnieniami. Niezależnie od tego, trudno uwierzyć w zmniejszenie przychodów tylko o 20 mln dolarów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów o 200 mln.

W kolejnych latach przychody MySpace mają się ustabilizować i wzrastać. Będzie to bardzo trudne jeśli nie niemożliwe, gdyż popularność serwisu spada, a nie uzyska on prognozowanych przychodów bez odpowiedniej liczby użytkowników. News Corp. stara się przekonać potencjalnych kupców, że warto zainwestować w MySpace'a. Faktycznie, serwis ciągle ma potencjał, ale jeśli nie przestanie tracić popularności, to będzie oznaczał dla nabywcy tylko duże kłopoty.