Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Netmedia opublikowała prospekt emisyjny

Warszawska spółka działająca w branży e-commerce, dzięki publicznej emisji chce pozyskać do 5 mln zł. Wstępnie cenę jej akcji ustalono w przedziale 4 - 5 zł. Cena emisyjna znana będzie 10 października.

Środki z giełdy spółka zamierza przeznaczyć na rozwój wszystkich trzech podstawowych obszarów działalności. Należy do nich obsługa rynku nieruchomości (m.in. rozwiązania MLS), pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych (rezerwacje hotelowe) oraz pośrednictwo sprzedaży produktów finansowych. Do Netmedia należą internetowe serwisy www.LocumNet.pl, www.hotele.pl oraz www.kredyty.net. Spółka oferuje także aplikacje do obsługi biur nieruchomości. Netmedia chce poszerzać działalność e-commerce. Zarząd firmy deklaruje, że ponad 3,4 mln zł pozyskane w ramach planowanej emisji zostanie przeznaczone na akwizycje firm z tego segmentu.

Netmedia SA powstała w czerwcu br. w wyniku połączenia firmy AWP Multimedia sp. z o.o. i działającej w branży turystycznej spółki Net Travel. Ubiegły rok AWP Multimedia zakończyła z 883 tys. zł przychodu i 135 tys. zł zysku. Prognozy finansowe obecnej spółki na 2006 r. zakładają uzyskanie 809 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 2,75 mln zł. W przyszłym roku sprzedaż ma wzrosnąć do 4,35 mln zł.

Obsługą emisji akcji Netmedia SA zajmuje się Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. W jej ramach spółka zaoferuje 1 mln akcji, w tym 800 tys. w transzy dla dużych inwestorów i 200 tys. w transzy dla inwestorów indywidualnych. Zapisy na akcje potrwają od 11 do 13 października.