Netia zmniejszyła straty

Operator telefonii stacjonarnej ogłosił skonsolidowane wyniki finansowe za 2002 rok. Netia Holdings zmniejszyła stratę z niemal 1,5 mld zł w roku 2001 do 675 mln.

Strata netto spółki zmniejszyła się w 2002 r. o 41% do 675,0 mln zł. w porównaniu do straty netto w wysokości niemal 1,5 mln zł za 2001 r. Przychody firmy wzrosły w minionym roku o 12% w stosunku do roku 2001 i wyniosły ponad 604 mln złotych. Ostatni, czwarty kwartał Netia zamknęła 6% wzrostem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego; przychody wyniosły 154 mln.

Skorygowany wskaźnik EBITDA (przed nieplanowymi odpisami amortyzacyjnymi aktywów trwałych) wzrósł o 154%, do 155,2 mln zł za 2002 r., w porównaniu z 61,2 mln zł za 2001 r. Skorygowana marża EBITDA wzrosła za ten okres do 25,7% w porównaniu do 11,4% za 2001 r.

Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły o 15% do kwoty 588,1 mln zł z kwoty 512,2 mln w 2001 roku. Wzrost przychodów o 12% w porównaniu z 2001 rokiem i o 6% w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku, związane jest ze wzrostem usług świadczonych dla klientów biznesowych.

Przeprowadzona w minionym roku restrukturyzacja finansowa grupy Netia doprowadziła do wzrostu skonsolidowanego kapitału własnego do poziomu ponad 2,8 mld zł. na koniec IV kw. minionego roku.

"Netia zakończyła 2002 rok jako zdrowa firma mogąca uzyskiwać solidne wyniki finansowe. Obecnie skupiamy się na osiągnięciu zysku netto w rozsądnym czasie." - mówi Wojciech Mądalski, prezes zarządu Netii Holdings.