Netia dla biznesu

Netia wprowadzi usługi transmisji danych Netia Frame Relay, jako uzupełnienie i rozszerzenie oferty dla klientów biznesowych.

Nowa usługa pozwala na zestawienie ogólnopolskiej, prywatnej sieci transmisji danych. Netia zamierza dostarczać klientom wydzieloną sieć korporacyjną VPN (Virtual Private Network). Usługa jest kierowana głównie do dotychczasowych klientów operatora, którzy dotychczas byli obsługiwani przez outsourcowane sieci. „Chcemy poszerzać ofertę dla naszych klientów. To, co dotychczas kupowaliśmy, zastępujemy własną ofertą” – powiedziała Jolanta Ciesielska, rzeczniczka Netii.

Łącza transmisyjne Netia Frame Relay są dostępne w zakresie przepustowości od 64 Kb/s do 2 Mb/s, z przepływnościami gwarantowanymi do 1 Mb/s. Usługa jest zrealizowana na bazie sieci szkieletowej ATM. Netia Frame Relay umożliwia użytkownikowi dobranie parametrów transmisji. Od oferowanych przez Netię łączy dzierżawionych różni się zmienną prędkością transmisji. Ceny Frame Relay kształtują się w zależności od zamówionej przepustowości: od 590 zł miesięcznie przy porcie 64 Kb/s do 1600 zł przy przepustowości 2 Mb/s. Opłata instalacyjna waha się od 790 zł przy najmniejszej taryfie i ok. 2000 zł przy maksymalnej przepustowości.