Netia co sekundę

1 grudnia Netia wprowadziła dla swoich abonentów oraz dla użytkowników usługi "callback" rozliczanie czasu połączeń z sekundową dokładnością.

Abonenci Netii korzystający z usługi ryczałtu internetowego oraz abonenci innych operatorów korzystający z usługi "callback", będą teraz rozliczani za rzeczywisty czas połączenia z Siecią. Połączenia z numerami dostępowymi do Internetu są teraz bowiem naliczane z dokładnością do jednej sekundy.

Również taryfa "Efektywna", w której opłaty za połączenia głosowe są rozliczane z dokładnością co do jednej sekundy, została udostępniona poza użytkownikami ISDN Multi, także użytkownikom ISDN Duo i linii analogowych.