Netia chce całe pasmo GSM 1800

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty poinformował, że spółka Netia Mobile złożyła wniosek o rezerwację 99 kanałów dupleksowych z zakresu GSM. Bez nich uruchomienie usług komórkowych przez Netię stoi po dużym znakiem zapytania. Spółka przekonuje URTiP, że dopiero przydzielenie jej wolnych częstotliwości 1800 MHz wpłynie na wzrost konkurencji na rynku komórkowym. Jest jednak mało prawdopodobne, że po pasmo GSM 1800 nikt inny się nie zgłosi.

Wniosek spółki obejmuje częstotliwości z zakresu zakresach 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz. Przypomnijmy, że Netia wygrała przetarg na częstotliwości UMTS, ale bardziej strategiczne dla spółki jest wolne pasmo GSM. Tymczasem w wyniku nierozstrzygnięcia przetargu ( żadna z ofert nie otrzymała minimalnej wymaganej ilości punktów) URTiP poinformował o możliwości ponownego zgłaszania zapotrzebowania na wolne częstotliwości.

"W przypadku braku dostatecznych zasobów w zakresie GSM 1800 MHz dla wszystkich wnioskujących podmiotów, Prezes URTiP przystąpi do przygotowania drugiego przetargu na rezerwację tych częstotliwości. Termin przeprowadzenia przetargu nie może być dłuższy niż 8 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o dokonanie rezerwacji" - stwierdza URTiP. Na informacje komu przypadnie wolne pasmo możemy poczekać więc do stycznia 2006 roku. (Więcej o komórkowym przetargu pisaliśmy w materiałach "Telefonia komórkowa: jest czwarty operator!" oraz "URTiP: protesty w sprawie przetargu UMTS są bezzasadne"

Tuż po ogłoszeniu wyników przetargu na UMTS na rynku pojawiły się spekulacje mówiące o tym, że Netia Mobile nie ma wystarczającego potencjału aby dostatecznie mocno zaistnieć na rynku usług komórkowych. Przyznanie spółce jedynie częstotliwości UMTS sprawiło, że udział partnerów Netii w komórkowym biznesie - zwłaszcza spółki Novator One, stał się niepewny.

Tymczasem Netia opublikowała rezultaty finansowe za I kw. Spółka zamyka go spadkiem zysku netto do 23,3 mln zł, wobec 36,82 mln zł rok wcześniej. Przychody operatora w pierwszych trzech miesiącach tego roku sięgnęły 216,4 mln zł, co oznacza 4% wzrost. Skonsolidowany zysk operacyjny Netii w pierwszym kwartale 2005 roku wyniósł 24,8 mln zł Jak podaje Netia, sprzedaż produktów innych niż tradycyjne usługi głosowe wzrosła o 26 proc. w porównaniu z I kw. 2004 r., a wiodącym produktem w tej grupie były usługi transmisji danych, z których przychody wzrosły o 39 proc. w porównaniu z I kw. 2004 r.

Przychody od klientów biznesowych stanowiły w I kw. 2005 r. 72 proc. przychodów z działalności telekomunikacyjnej. Liczba linii biznesowych wyniosła 145,6 tys., co oznacza wzrost o 5 proc. w stosunku do I kwartału 2004 roku. Udział linii biznesowych w stosunku do wszystkich linii dzwoniących wyniósł 34,3 proc. Średni miesięczny przychód na linię zmniejszył się o 11 proc., do 101 zł, wobec 113 zł w I kw. 2004 r. - podał operator.

UMTS czas zacząć?

Według najnowszego badania TNS Telecoms Index przeprowadzonego przez TNS OBOP, zainteresowanie możliwościami UMTS w Polsce cały czas rośnie. Obecnie zdaniem firmy badawczej sięga 42 proc., co oznacza, że przeszło 7 mln posiadaczy telefonów komórkowych chciałoby przejść na nowy standard.

W 2001 r. zaledwie co czwarta osoba (27 proc.) była zainteresowana korzystaniem z usług UMTS, dwa lata później odsetek ten wzrósł do 34 proc. - wskazują autorzy opracowania.

Dotychczasowi operatorzy zgodnie z wymogami uzyskanej koncesji są zobowiązania zapewnić dostęp do UMTS 20 proc. Polaków w 2007 roku.

Aktualizacja: 13 maja 2005 18:34

Wniosek o rezerwację częstotliwości w paśmie GSM 1800 złożył Centertel, a wkrótce ma to uczynić także Polkomtel - operator sieci Plus.