Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Netia: callback przez 0-800

Firma wprowadziła bezpłatne numery dostępowe 0-800 dla usług callback umożliwiających abonentom innych operatorów korzystanie z dostępu do internetu oferowanego przez Netię.

Wprowadzenie bezpłatnych numerów dostępowych wyeliminuje koszt połączenia inicjującego do serwera Netii, opłacanego dotychczas przez użytkowników usługi "Netia Callback" według taryfy swojego operatora. Klienci zapłacą za czas połączeń z Internetem według dotychczas obowiązujących stawek Netii.