NetTrack: ubyło internautów?

28,6% respondentów badania SMG/KRC korzysta z internetu. Osób, które zadeklarowały, że korzystają z internetu w samym tylko wrześniu, było 29,2%. Do 53,7% zwiększyła się liczba internautów, którzy robią to codziennie lub prawie codziennie.

W samym tylko wrześniu internautów było 8,69 mln. Według sierpniowo-październikowej fali badania NetTrack stanowią zaś 28,6% społeczeństwa. W poprzedniej fali badania stanowili odpowiednio 28,3%, więc ich liczba nieznacznie wzrosła. Zmalała jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę osób, które zadeklarowały korzystanie z internetu w okresie sierpień -październik w porównaniu do pojedynczych wyników wrześniowych. Takie osoby stanowiły wówczas 29,2% społeczeństwa. Widać, że w obrębie jednej fali badania zachodzą duże zmiany.

Męska płeć nie jest już w zasadzie wyróżnikiem internauty. Mężczyźni stanowią 50,8%, zaś kobiety 49,2% populacji internautów.

Internauci to głównie ludzie młodzi i dobrze wykształceni.

NetTrack: ubyło internautów?
NetTrack: ubyło internautów?

Korzystanie z internetu codziennie lub prawie codziennie zadeklarowało 53,7%

respondentów, zaś kilka razy w tygodniu - 22,7% badanych. W poprzedniej fali badania było to odpowiednio 51,85 i 23,46%.

NetTrack: ubyło internautów?

Miejscem korzystania z internetu jest wciąż przede wszystkim dom - dla 66,1%, na drugim miejscu zaś praca - dla 24,4% respondentów. Ciekawe dane przynosi kolejna tabela, która przedstawia odpowiedzi na pytanie o sposoby łączenia się z internetem w domu. Przez modem korzysta z sieci 11,0% respondentów, zaś ze stałego łącza ponad połowa 53,1%. Telefonu komórkowe nie sa na tym polu liczącą się siłą.

NetTrack: ubyło internautów?

Ankieterzy badania NetTrack tym razem ponownie zapytali respondentów o znane im internetowe marki. W pierwszym rzędzie internauci wymieniają Onet, w drugiej kolejności Wirtualna Polskę, a już na trzecim miejscu znalazła się wyszukiwarka Google.

NetTrack: ubyło internautów?

Poprzednie wyniki