Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

NetTrack: Internauci się wyróżniają

Już 28,4% przebadanych przez MillwardBrown SMG/KRC osób korzysta z internetu. Okazuje się, że internauci stanowią grupę osób, które łączą pewne cechy. Na przykład wśród internautów jest więcej osób, które zarabia co najmniej 1800 zł niż w całej populacji.

Wśród użytkowników internetu dominują ludzie młodzi, studenci lub uczniowie, a co za tym idzie również osoby niepracujące. Wśród internautów jest czterokrotnie więcej osób w wieku 15-24 niż wśród osób nie surfujących po sieci oraz siedmiokrotnie więcej uczniów i studentów.

Poza studentami i uczniami, znaczny odsetek w grupie internautow stanowią również osoby uprawiający wolne zawody. Jest ich aż siedmiokrotnie więcej, niż w przypadku grupy respondentów deklarujących nie korzystanie z sieci. Internauci mogą się też pochwalić trzykrotnie liczniejszym udziałem w swoim gronie pracowników umysłowych (17% w stosunku do 6%).

NetTrack: Internauci się wyróżniają

Liczba internautów w Polsce od 2003 roku

Nieco więcej internautów niż w poprzednim badaniu zadeklarowało, że korzysta z internetu codziennie lub prawie codziennie. Poprzednio powiedziało tak 47,4% badanych internautów, tym razem 49,7%.

NetTrack: Internauci się wyróżniają

Jak często badani korzystali z internetu

W domu korzysta z sieci już 62,5% respondentów. Na drugim miejscu znalazło się tym razem miejsce pracy - 23,9%, a na trzecim szkoła lub uczelnia, gdzie z dostępu do internetu korzysta 22,1% badanych. Nieco mniej popularne jest korzystanie z internetu u znajomych - praktykuje to 13,5% internautów.

Najczęściej wskazywaną marką pozostaje Onet - zna go 73,6% badanych. Na drugim miejscu jest Wirtualna Polska z 62,2% wskazań, na trzecim wyszukiwarka Google, której znajomość deklaruje 53,2% respondentów.

NetTrack: Internauci się wyróżniają

Jakie strony odwiedzili badani?

Poprzednie wyniki badań NetTrack