Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Neostrada - od 1 marca drożej

Od pierwszego marca Telekomunikacja Polska rozpocznie doliczanie 22% podatku VAT do cen usług dostępu do Internetu. Jest to konsekwencja znowelizowania ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie jak TP zamierza postąpić Netia. Niektórzy operatorzy postanowili jednak pójść inną drogą - zmodyfikowali swoją ofertę tak, by choć częściowo zamortyzować podwyżkę.

Od pierwszego marca indywidualni klienci wielu operatorów - m.in. TP, Netii oraz Dialogu - zapłacą za usługi internetowe o 22% więcej. "Cena netto naszych usług nie ulega zmianie - po prostu zobligowani jesteśmy doliczyć do niej podatek VAT w wysokości 22%" - tłumaczą zgodnie przedstawiciele wymienionych wyżej firm. Marta Pietranik z Dialogu zastrzegła jednak, że firma nie wyklucza obniżenia cen usług internetowych - aczkolwiek nastąpi to najwcześniej za kilka miesięcy.

Niektórzy operatorzy podeszli do problemu inaczej - np. UPC (usługa chello) oraz Aster - zmodyfikowali swoją ofertę tak, by choć częściowo przejąć koszty podwyżki podatku. Od lutego w chello i od marca w Aster obowiązują nowe cenniki (o nowej ofercie chello pisaliśmy w tekście "chello easy" - nowa usługa internetowa UPC", informacje o zmianach w Aster można znaleźć tutaj).

Warto również przypomnieć, że aby zrekompensować internautom wyższe koszty dostępu do Sieci, w nowelizacji uwzględniona została ulga podatkowa od "wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika". Oznacza to, że osoby korzystające z dostępu do Internetu, będą mogły odliczyć od podstawy opodatkowania do 760 zł. Więcej informacji na temat warunków odliczenia można znaleźć w tekście "Ulga internetowa - oszczędź 760 zł!".