Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Neostrada i Linux

Telekomunikacja Polska wraz z Mandrakesoft Poland rozpoczęły prace nad przystosowaniem modemów Neostrady TP do pracy z systemem Mandrakelinux. Już rozpoczęły się pierwsze testy urządzeń.

Efektem współpracy ma być opracowanie instrukcji instalacji urządzeń w systemie Mandrakelinux, pracujących na kernelu serii 2.4.x lub 2.6.x. Podręcznik instalacji będzie dołączany do zestawów instalacyjnych Neostrady TP, a informacje na temat instalacji pojawią się również na stronach internetowych TP i Mandrakesoft Poland. Jest to o tyle cenna inicjatywa, iż jak dotąd, wielu użytkowników systemu Linux miało spore problemy z prawidłowym zainstalowaniem usługi Neostrada, brak było także wsparcia ze strony biur obsługi klienta Telekomunikacji.