Napisz na skrzynkę wójta

Przedstawiciele lokalnych władz w USA powszechnie kontaktują się poprzez pocztę elektroniczną z obywatelami społeczności, którym przewodzą. Zaufanie i przekonanie do wagi tego środka komunikacji rodzi się stopniowo; na razie na przykład za poważniejsze formy komunikacji uznawane są telefon czy tradycyjny list.

Pew Internet & American Life Project - projekt badawczy realizowany przez Pew Research, przedstawił raport dotyczący wykorzystania przez przedstawicieli amerykańskiej władzy lokalnej Internetu do komunikacji z obywatelami. Badaniem objęte zostały rady miejskie miast wchodzących w skład Narodowej Ligi Miast.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Pew Internet, 88% badanych - obieralnych przedstawicieli władz lokalnych - wykorzystuje do realizacji swoich oficjalnych obowiązków pocztę elektroniczną i Internet. 90% z nich wykorzystuje te narzędzia co najmniej raz w tygodniu, a 61% - codziennie. 79% wszystkich badanych urzędników potwierdziło, że otrzymywało już listy elektroniczne od mieszkańców, lub grup mieszkańców w kwestiach samorządowych. Około 25% urzędników otrzymuje tego typu korespondencję codziennie. 61% przedstawicieli władz lokalnych komunikuje się poprzez pocztę elektroniczną z obywatelami co najmniej raz w tygodniu. 21% robi to codziennie.

Ponadto, trzy czwarte korzystających z Internetu lokalnych urzędników przeszukuje Sieć w związku z pełnionymi obowiązkami co najmniej raz w tygodniu; 34% musi szukać informacji lub danych związanych z ich pracą zawodową w Sieci codziennie.

86% urzędników twierdzi, że odpowiada na wszystkie odebrane listy. 73% urzędników wykorzystujących Internet stwierdziło, że korespondencja elektroniczna pomogła im w lepszym zrozumieniu problemów ich społeczności lokalnej, a 56% stwierdziło, że wzajemne relacje uległy dzięki tej korespondencji poprawie. 32% było adresatami kampanii mailingowej grupy lub organizacji obywatelskiej działającej na rzecz określonej sprawy. 21% ankietowanych przyznało, że dopiero dzięki temu dostrzegło wagę poruszanych problemów oraz "siłę i jedność" skupionych wokół akcji środowisk. 61% urzędników zgadza się więc, że poczta elektroniczna ułatwia publiczną debatę.

Jednak 38% stwierdza, że samo wyrażenie opinii w liście elektronicznym jest niewystarczające. Urzędnicy twierdzą jednak, że obywatele częściej kontaktują się z nimi poprzez rozmowę telefoniczną (64%), listy (35%), spotkania (29%) niż korespondencję elektroniczną. Tylko 24% urzędników wskazało e-mail jako najczęściej wykorzystywaną przez obywateli formę kontaktu. Urzędnicy przywiązują zresztą do tamtych kontaktów znacznie większą wagę, niż do listów elektronicznych. Tylko 14% powiedziało, że traktuje korespondencję elektroniczną równie poważnie, jak tę dostarczoną inną, bardziej tradycyjną drogą.

Urzędnicy zwykle wykorzystują zarówno oficjalne jak i prywatne konto do prowadzenia swojej działalności oficjalnej. Czynią tak dla większej wygody własnej jak i obywateli, "chcą być uchwytni także poza pracą". Częściej jednak zdarza się to w małych miastach i miasteczkach niż w wielkich aglomeracjach. W całej próbie, tylko 30% korzysta wyłącznie ze służbowego konta do prowadzenia korespondencji służbowej. Około 37% wykorzystuje do tego zarówno prywatne jak i "biurowe" konto, a 33% korzysta wyłącznie z prywatnej skrzynki pocztowej.