Największy polski bank detaliczny w Internecie

PKO BP rozpoczął świadczenie usług bankowości internetowej. Wiele jego rozwiązań przypominają ofertę najwiekszego konkurenta - Pekao S.A.

Dostęp do usług internetowych mają tylko klienci detaliczni. W ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego e-Superkonto można przeprowadzać wszystkie operacje dostępne w standardowej ofercie dla ludności. Ma ona jednak swoje ograniczenia - internetowym rachunkiem może dysponować tylko jedna osoba bez prawa udzielania pełnomocnictw. Do konta jest wydawana tylko jedna karta płatnicza - Visa Electron.

Żeby założyć e-Superkonto należy wypełnić wniosek, który jest dostępny na witrynie internetowej banku. Dokumenty trzeba jednak złożyć osobiście w placówce PKO BP. Bankowość internetowa nie stanowi dodatkowej usługi do zwykłej oferty - żeby korzystać z wirtualnego konta należy założyć osobny rachunek (takie rozwiązanie zastosowane właśnie w Pekao S.A.). Konto jest zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych - każdy posiadacz otrzymuje urządzenie kodujące token.

PKO BP, który obsługuje najwięcej klientów indywidualnych w Polsce, stał się dziewiątym bankiem, który oferuje usługi internetowe w naszym kraju. W przyszłym roku ma się pojawić jeszcze kilka ofert w kolejnych polskich bankach.