Najlepsi pracodawcy

Magazyn Fortune ogłosił coroczną listę 100 najlepszych pracodawców w USA.

Trudno jest być dobrym pracodawcą w obecnej sytuacji ekonomicznej. Recesja zmusza amerykańskie firmy do wprowadzania oszczędności, co oznacza również zwolnienia. W tegorocznym rankingu Fortune zwraca uwagę przede wszystkim na kreatywność przedsiębiorstw w szukaniu sposobów na zachowanie zatrudnienia oraz ewentualnego zapewnienia jak najlepszych warunków zwolnień. Twórcy rankingu biorą pod uwagę również m.in. przeciętne płace w firmie i oferowane pracownikom szkolenia.

Pierwsze miejsce (w 2001 roku dopiero 9.) zajęła firma brokerska Edward Jones, zatrudniająca 25 tys. osób. W ubiegłym roku w firmie nie zredukowano zatrudnienia, a prawie 97% pracowników wysoko ocenia kompetencje i postawę kadry kierowniczej firmy. Przeciętny pracownik w 2001 roku mógł poświęcić 132 godziny na podnoszenie swoich kwalifikacji na szkoleniach. IDG, zatrudniające w USA 9 tys. osób, zajęło 21 miejsce, czyli o 4 pozycje lepiej niż w roku ubiegłym. Jest również jedyną firmą wydawniczą w całym rankingu.