Na co narzekają zleceniodawcy projektów internetowych

Niepoprawne działanie zleconej usługi, przekraczanie terminów oraz trudności komunikacyjne - to najczęściej wymieniane przez zleceniodawców projektów internetowych problemy pojawiające się w realizacji oferty. Grupa ds technologii w IAB Polska zbadała doświadczenia i oczekiwania firm zlecających różne projekty on-line.

Celem ankietowego badania przeprowadzonego przez Grupę roboczą ds. technologii IAB Polska było poznanie doświadczeń i wiedzy firm będących zleceniodawcami projektów internetowych, a także próba wychwycenia źródeł najczęstszych nieporozumień pojawiających się w kontaktach z wykonawcami usług.

Wyniki ankiety pokazały, że nadspodziewanie wielu respondentów brało udział w realizacji złożonych i trwających wiele miesięcy projektów. Prawie 40% ankietowanych było zaangażowanych w projekt trwający ponad 9 miesięcy, a wśród najczęściej realizowanych projektów, obok serwisów WWW, znalazł się e-commerce (41%) oraz aplikacje wewnątrzfirmowe (ok. 24%).

Na co narzekają zleceniodawcy projektów internetowych

Źródło: Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców, badanie Grupy roboczej Technologie, IAB Polska

Okazuje się, że największy wpływ na decyzję wyboru dostawcy ma dział marketingu, na co wskazało 52% respondentów. W następnej kolejności wymieniano Zarząd (43%), a w co czwartym przypadku dział IT. Dużą rolę w ostatecznym wyborze zleceniodawcy odgrywają rekomendacje oraz doświadczenia związane z dotychczasową współpracą z firmą.

Na co narzekają zleceniodawcy projektów internetowych

Źródło: Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców, badanie Grupy roboczej Technologie, IAB Polska

Najwięcej respondentów zaprasza do złożenia oferty od 3-4 firm (51%). Odpowiedź "1-2 firmy" udzieliło 31% osób. Nieco ponad 17% firm zaprasza do złożenia oferty pięć i więcej firm. Zapraszanie wielu firm do złożenia oferty może wydawać się rozsądne ze względu na możliwość porównania większej ilości konkurencyjnych rozwiązań, ale jak się okazuje, pociąga ze sobą dodatkowe problemy z wyborem oferenta - komentuje Małgorzata Jezierska, specjalista ds. sprzedaży IT w Interia.pl. Potwierdzają to badania - z deklaracji respondentów wynika, że najtrudniejszym etapem realizacji projektu jest właśnie ustalenie wymagań i wybór oferenta (45% wskazań).

Co decyduje o wyborze konkretnej oferty? Nie jest chyba zaskoczeniem, że dla najliczniejszej grupy respondentów (prawie 70%) to cena okazała się być jednym z najważniejszych czynników. Miłym zaskoczeniem jest duża waga, jaką Klienci przywiązują do zaproponowanych koncepcji rozwiązań - komentuje Sławomir Puchalski z Opcom - mają one istotne znaczenie dla 53% ankietowanych i jest to trzeci, najważniejszy czynnik decydujący o wyborze wykonawcy.

Na co narzekają zleceniodawcy projektów internetowych

Źródło: Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców, badanie Grupy roboczej Technologie, IAB Polska

Około 40% uczestników ankiety stwierdziło, że podczas ostatnio realizowanego projektu wystąpiły poważne problemy. Jako główne problemy w realizowanych projektach respondenci wymienili niepoprawne działanie rozwiązania lub działanie niezgodne ze specyfikacją, znaczne przekroczenie terminów oraz, co ciekawe, problemy w komunikacji z wykonawcą projektu.

Na co narzekają zleceniodawcy projektów internetowych

Źródło: Realizacja projektów internetowych oczami zleceniodawców, badanie Grupy roboczej Technologie, IAB Polska

Narzędzia projektowe, przyjęta metodyka, umowa, wielkość projektu czy zespół projektowy, to tylko wybrane elementy, które mają istotny wpływ na komunikację podczas realizacji projektu - zauważa Dawid Liszka, Operations and Technology Manager w Making Waves. Wzajemna edukacja oraz ustalenie sposobu komunikowania się dostosowanego do specyfiki projektu, nie tylko znacząco wpływa na efektywność realizacji (a tym samym koszty), ale też może determinować sukces lub porażkę całego projektu.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach od 20 listopada do 5 grudnia 2009 roku wzięło udział 240 respondentów. Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało skierowane do przedstawicieli zleceniodawców poprzez informacje w kilku serwisach branżowych oraz mailing skierowany do partnerów IAB Polska i członków grupy roboczej.

Źródło: IAB Polska