Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

NASK internetyzuje świętokrzyskie

W Kielcach rusza stacja bazowa radiowego dostępu do internetu, zainstalowana w ramach projektu "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej" realizowanego przez NASK. Uruchomienie stacji umożliwia świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców Kielc i okolic w promieniu do 25 km.

Prace nad projektem budowy szerokopasmowego dostępu do internetu w regionie świętokrzyskim zostały rozpoczęte w 2002 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - NASK. Do grupy tej wkrótce dołączyli przedstawiciele jednostek samorządowych województwa.

W rezultacie wspólnych działań powstał projekt "e-świętokrzyskie" składający się z trzech uzupełniających się części, w tym "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej".

Kwota dofinansowania przeznaczona na budowę społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim - około 2,5 mln Euro - sprawiła, że nie było możliwe zrealizowanie programu "e-świętokrzyskie" w pełnym zakresie, a projektu "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej" pokrywającego swoim zasięgiem całe województwo.

Dobiegający obecnie końca projekt, w ramach którego NASK instaluje stacje bazowe w sześciu miastach województwa (w Kielcach, Końskich, Jędrzejowie, Grzybowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu), zapewnia dostęp do internetu na obszarze 64% powierzchni regionu. Szczególnie ważne jest to, że dzięki zastosowaniu techniki radiowej, w zakresie działania sieci radiowej budowanej przez NASK znajdują się tereny zaliczane do słabiej zurbanizowanych, gdzie często nie dociera infrastruktura innych operatorów.

Projekt zapewnia podłączenie do internetu z odpowiednią jakością i za rozsądną cenę. Dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ceny usług obliczane kosztowo będą konkurencyjne.

Kielce to już siódme miasto, po Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie i Poznaniu, w którym NASK zastosował technologię bezprzewodową do rozwoju usług telekomunikacyjnych, wykorzystując koncesjonowane pasmo radiowe 3,6-3,8 GHz.

Więcej informacji: http://www.eswietokrzyskie.pl/