NASK internetyzuje świętokrzyskie

W Kielcach rusza stacja bazowa radiowego dostępu do internetu, zainstalowana w ramach projektu "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej" realizowanego przez NASK. Uruchomienie stacji umożliwia świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców Kielc i okolic w promieniu do 25 km.

Prace nad projektem budowy szerokopasmowego dostępu do internetu w regionie świętokrzyskim zostały rozpoczęte w 2002 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - NASK. Do grupy tej wkrótce dołączyli przedstawiciele jednostek samorządowych województwa.

W rezultacie wspólnych działań powstał projekt "e-świętokrzyskie" składający się z trzech uzupełniających się części, w tym "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej".

Kwota dofinansowania przeznaczona na budowę społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim - około 2,5 mln Euro - sprawiła, że nie było możliwe zrealizowanie programu "e-świętokrzyskie" w pełnym zakresie, a projektu "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej" pokrywającego swoim zasięgiem całe województwo.

Dobiegający obecnie końca projekt, w ramach którego NASK instaluje stacje bazowe w sześciu miastach województwa (w Kielcach, Końskich, Jędrzejowie, Grzybowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu), zapewnia dostęp do internetu na obszarze 64% powierzchni regionu. Szczególnie ważne jest to, że dzięki zastosowaniu techniki radiowej, w zakresie działania sieci radiowej budowanej przez NASK znajdują się tereny zaliczane do słabiej zurbanizowanych, gdzie często nie dociera infrastruktura innych operatorów.

Projekt zapewnia podłączenie do internetu z odpowiednią jakością i za rozsądną cenę. Dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ceny usług obliczane kosztowo będą konkurencyjne.

Kielce to już siódme miasto, po Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie i Poznaniu, w którym NASK zastosował technologię bezprzewodową do rozwoju usług telekomunikacyjnych, wykorzystując koncesjonowane pasmo radiowe 3,6-3,8 GHz.

Więcej informacji: http://www.eswietokrzyskie.pl/