Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

NASK: 2008 - rekordowy rok w rejestracji domen .pl

Ponad 1 mln 300 tys. domen .pl zarejestrowano w minionym roku, co stanowi roczny wzrost 73,5% - podaje w rocznym raporcie NASK.

Polska z liczbą 1 323 454 domen .pl zarejestrowanych w minionym roku plasuje się piątym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej (po końcówkach: .de, .uk, .nl, .it) oraz dziesiątym miejscu w świecie.

W porównaniu do minionego roku bezwzględna liczba aktywnych nazw domen w DNS zwiększyła się o ponad 560 tysięcy, co daje wzrost na poziomie 73,5%.

Wynik osiągnięty w Polsce wspólnie przez NASK i Partnerów NASK, jest rekordowy zarówno w Europie, jak i wśród innych krajów rozwiniętych - przeczytać można w raporcie.

NASK: 2008 - rekordowy rok w rejestracji domen .pl

Liczba domen .pl Domeny 2008: raport roczny NASK

Największa dynamika wzrostu w ilości domen nastąpiła w pierwszym kwartale 2008 (23%), najmniejsza w kwartale ostatnim (9,5%). Wg prognoz NASK w przyszłym roku dynamika wzrostu domen wyniesie 9-10% kwartalnie, a dziennie rejestrowanych będzie 1800-2000 domen (w najlepszym pierwszym kwartale 2008 dziennie rejestrowano średnio 2500 nazw).

Statystyki NASK wskazują na nieznaczny, acz stopniowy i konsekwentny spadek liczby odnowień domen (rok do roku): w 2006 r. wyniósł on 78,69%, w 2007 r. 77,05%, a w czwartym kwartale 2008 r. nawet 72,87%. Analitycy NASK prognozują, że w przyszłym roku wartość poziomu odnowień (rok do roku) uplasuje się na poziomie 70%.

Wśród ponad 100 parnterów NASK największy udział w torcie mają Home.pl (27%), NetArt (24%) i Az.pl (9%). W raporcie podkreślono stabilność sektora pozwalającą wierzyć w jego zrównoważony rozwój w przyszłości.

I mimo, iż statystyki dotyczące liczby zarejestrowanych domen .pl oraz prognoz na przyszłość wyglądają bardzo dobrze i optymistycznie inwestorzy na rynku domen podkreślają, że największą barierą utrudniającą szybszy rozwój branży w Polsce jest wysoka cena odnowień nazw domenowych (znacznie wyższa niż w innych krajach europejskich).

Pełny tekst raportu NASK