NASK: 2008 - rekordowy rok w rejestracji domen .pl

Ponad 1 mln 300 tys. domen .pl zarejestrowano w minionym roku, co stanowi roczny wzrost 73,5% - podaje w rocznym raporcie NASK.

Polska z liczbą 1 323 454 domen .pl zarejestrowanych w minionym roku plasuje się piątym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej (po końcówkach: .de, .uk, .nl, .it) oraz dziesiątym miejscu w świecie.

W porównaniu do minionego roku bezwzględna liczba aktywnych nazw domen w DNS zwiększyła się o ponad 560 tysięcy, co daje wzrost na poziomie 73,5%.

Wynik osiągnięty w Polsce wspólnie przez NASK i Partnerów NASK, jest rekordowy zarówno w Europie, jak i wśród innych krajów rozwiniętych - przeczytać można w raporcie.

NASK: 2008 - rekordowy rok w rejestracji domen .pl

Liczba domen .pl Domeny 2008: raport roczny NASK

Największa dynamika wzrostu w ilości domen nastąpiła w pierwszym kwartale 2008 (23%), najmniejsza w kwartale ostatnim (9,5%). Wg prognoz NASK w przyszłym roku dynamika wzrostu domen wyniesie 9-10% kwartalnie, a dziennie rejestrowanych będzie 1800-2000 domen (w najlepszym pierwszym kwartale 2008 dziennie rejestrowano średnio 2500 nazw).

Statystyki NASK wskazują na nieznaczny, acz stopniowy i konsekwentny spadek liczby odnowień domen (rok do roku): w 2006 r. wyniósł on 78,69%, w 2007 r. 77,05%, a w czwartym kwartale 2008 r. nawet 72,87%. Analitycy NASK prognozują, że w przyszłym roku wartość poziomu odnowień (rok do roku) uplasuje się na poziomie 70%.

Wśród ponad 100 parnterów NASK największy udział w torcie mają Home.pl (27%), NetArt (24%) i Az.pl (9%). W raporcie podkreślono stabilność sektora pozwalającą wierzyć w jego zrównoważony rozwój w przyszłości.

I mimo, iż statystyki dotyczące liczby zarejestrowanych domen .pl oraz prognoz na przyszłość wyglądają bardzo dobrze i optymistycznie inwestorzy na rynku domen podkreślają, że największą barierą utrudniającą szybszy rozwój branży w Polsce jest wysoka cena odnowień nazw domenowych (znacznie wyższa niż w innych krajach europejskich).

Pełny tekst raportu NASK