Multimedia Polska wdraża Triple Play

Operator telewizji kablowej Multimedia Polska po połączeniu z TeleNet Polska zamierza znacząco zwiększyć zasięg oferty zintegrowanej. Na koniec 2005 r. roku liczba klientów korzystających z oferowanych przez firmę usług Triple Play (telewizja/telefon/internet) ma wzrosnąć z 10 tys. do 20 tys.

Planowany wzrost liczby abonentów pociągnął za sobą konieczność zastosowania nowych narzędzi do zarządzania siecią i funkcji billingowych. Przypomnijmy, że Multimedia Polska zawarła z SA umowę o wartości ponad 6 mln zł na wdrożenie systemów billingowego Comarch TYTAN oraz systemu INSIGHTNET do zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Obydwa systemy będą wspierać działalność operacyjną operatora Multimedia oraz spółki TeleNet Polska odnośnie kształtowanie taryf, rozliczania z klientami i tworzenia pakietów multimedialnej usługi Triple Play, integrującej w jednym pakiecie aplikacje telewizji kablowej, połączeń telefonicznych i dostępu do Internetu. Systemy mają też usprawnić dostosowanie różnorodnych aplikacji do wymagań klienta poprzez rozszerzenie możliwości tworzenia zróżnicowanych pakietów usługowych.

System taryfikacyjny Tytan zastąpi działające dotychczas w spółce TeleNet trzy różne systemy billingowe, natomiast u operatora Multimedia Polska podsystem Workflow (fragment Tytana) wesprze procesy obsługiwania klientów. Wdrożone rozwiązanie będzie w dowolnym momencie udostępniać informacje obejmujące aktualny stan realizacji zleceń i zamówień abonenckich.

Multimedia Polska obsługuje ponad 550 tys. abonentów telewizji kablowej i zapewnia dostęp do internetu 64 tysiącom klientów. TeleNet ma obecnie ok. 130 tys. abonentów telefonicznych i 10 tys. internetowych.