Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Można przesyłać PIT-y drogą elektroniczną

Zgodnie z zapowiedziami wczoraj (1 kwietnia) w serwisie e-deklaracje.gov.pl udostępniono m.in. formularze PIT 36, 36L, 37 i 38 wraz ze stosownymi załącznikami. Dzięki temu możliwość rozliczenia podatku dochodowego w drodze elektronicznej ma każdy podatnik posiadający bezpieczny podpis cyfrowy.

Obecnie uzyskanie bezpiecznego podpisu elektronicznego na okres jednego roku wiążę się z wydatkiem rzędu 300 zł. Koszt odnowienia certyfikatu to od 100 do 200 zł. Aby rozliczyć podatek dochodowy konieczne konieczne jest również zgłoszenie takigo zamiaru w odpowiednim urzędzie skarbowym. Zgłoszenie musi być złożone w formie papierowej. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie e-deklaracje.gov.pl

Serwis e-Deklaracje uruchomiono 1 stycznia br. Do tej pory za jego pośrednictwem rozliczać mogły się podmioty, których roczne przychody netto przekraczały równowartość 5 mln euro. Zgodnie z ustalonym harmonogramem 1 kwietnia udostępniono 12 nowych formularzy, przede wszystkim dla osób fizycznych. Liczba elektronicznych deklaracji będzie dalej poszerzana. Na 1 lipca zaplanowano udostępnienie kolejnych 17 deklaracji. Sześć miesięcy później przybędzie kolejne 20 formularzy.

Więcej o podpisie elektronicznym w Polsce

ZUS: kwalifikowany e-podpis i nie ma zmiłuj

Kto potrzebuje bezpiecznego e-podpisu?

Elektroniczny podpis z komórki za pół roku

E-podpis kwalifikowany dla firm w 20 minut

E-przetargi bez podpisu elektronicznego

E-podpis w służbie zdrowia