Money.pl zmniejsza straty

Wortal finansowy zróżnicował strukturę swoich przychodów. Oferując outsourcing usług internetowych i pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, Money.pl chce zakończyć ten rok finansowy niewielkim zyskiem operacyjnym.

Money.pl pochwalił się miesięczną liczbą odsłon na poziomie 1,7 mln (dane za styczeń br.) oraz grupą 100 tys. użytkowników. Te dane są efektem dokonanego przez spółkę poszerzenia zakresu swojej działalności. Zmiany były konieczne, gdyż w połowie zeszłego roku firma stała na skraju bankructwa i intensywnie poszukiwała inwestora.

Ograniczenie zatrudnienia i kosztów działalności serwis połączył z jednoczesnym poszukiwaniem nowych źródeł przychodów. Sytuacja wyklarowała się około listopada ubiegłego roku. "Dotychczas jedynym źródłem przychodów Money.pl była reklama internetowa, obecnie stanowi ona zaledwie 30% naszych miesięcznych przychodów. Około 40% przychodów generowanych jest z outsourcingu usług internetowych. Dla kilkunastu klientów stworzyliśmy serwisy WWW, utrzymujemy je i aktualizujemy ich zawartość. Pozostała część przychodów pochodzi z platformy Money.Direct" - mówi Arkadiusz Osiak, wiceprezes zarządu Money.pl.

Spółka od listopada zamyka każdy miesiąc dodatnim wynikiem. Zdaniem przedstawicieli firmy, ten rok finansowy uda zamknąć się niewielkim zyskiem operacyjnym. Aby jednak tak się stało, serwis chce zwiększyć przychody z platformy Money.Direct (część seriwisu poświęcona pośrednictwu w sprzedaży usług finansowych) kosztem przychodów z outsourcingu usług internetowych. "W chwili obecnej mamy 35 produktów finansowych oferowanych przez 15 instytucji finansowych. W tegorocznych planach zakładamy rozszerzenie tej oferty oraz rozpoczęcie sprzedaży zawartości naszego serwisu. Mamy sygnały od firm z sektora finansowo-bankowego, które chciałyby licencjonować naszą zawartość dla swoich serwisów", dodaje A. Osiak.

Z początkiem marca Money.pl uruchomi w wersji testowej usługę przesyłania przez SMS kursów walut NBP. Spółka rozmawia z jednym z operatorów sieci telefonii komórkowej na temat współpracy w tym zakresie.