Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mobilna strategia Polski

Polska włączy się do prac "EMOBILITY - The Mobile and Wireless Communications and Technology Platform" - jednej z tzw. platform technologicznych powołanych w ramach 7. Programu Ramowego UE. W ubiegłym tygodniu kilka krajowych firm i organizacji postanowiło utworzyć Polską Platformę Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej (PPTMiKB).

Porozumienie w tej sprawie zawarto 4 lutego podczas konferencji "Polityka B+R Unii Europejskiej szansą dla nowych krajów członkowskich" zorganizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i Polskie Forum Strategii Lizbońskiej. Dokument podpisano w obecności Włodzimierza Marcińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Sygnatariuszami porozumienia są Logotec Engineering S.A., PPWK Inwestycje sp. z o.o.(PPWK GeoInvent sp. z o.o.), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Fundacja Multis Multum, Trusted Information Consulting sp. z o.o., Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, AutoGuard & Insurance sp. z o.o., Comarch S.A. Do PPTMiKB przystąpiły także One-2-One sp. z o.o., ATM S.A., Atena sp. z o.o., Infovide S.A., One2tribe sp. z o.o. i Aqurat sp. z o.o.

Koordynatorem PPTMiKB jest tymczasowo Waldemar Sielski z Fundacji Multis Multum, który do 2000 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego polskiego oddziału Microsoft. Celem działania PPTMiKB jest wypracowanie wizji rozwoju polskiego sektora łączności mobilnej i podnoszenie konkurencyjności krajowej gospodarki w tym obszarze.

Inicjatywę eMobility powołano aby przyspieszyć rozwój dostępnych dla obywateli usług i aplikacji optymalizowanych pod kątem rozwiązań bezprzewodowych. Zaangażowane w projekt strony są zgodne co do tego, iż obecnie Europa przoduje w obszarze technologii bezprzewodowych, jednak bez utrzymania dynamicznego rozwoju może utracić wiodącą pozycje w perspektywie 5 - 10 lat. Działalność eMobility skupia się na aspekcie technologicznym i ekonomicznym, uwzględniając współpracę między uczelniami, jednostkami badawczymi i dostawcami technologii.

W komitecie nadzorującym pracę eMobility znaleźli się przedstawiciele firm: Alcatel, Ericsson, Lucent, Nokia, Motorola, Philips, Siemens, STMicroelectronics. Operatorzy reprezentowani są przez Deutsche Telekom, France Telecom, H3G, Telefonica, TIM, Vodafone.

W listopadzie 2004 r. członkowie eMobility opracowali wstępną wersję zbioru wytycznych w zakresie rozwoju technologii mobilnych w Europie - dokument Strategic Research Agenda (w jęz. angielskim) dostępny jest tutaj. Oficjalny start The Mobile and Wireless Communications and Technology Platform zaplanowano na 18 marca br.