Mobilna strategia Polski

Polska włączy się do prac "EMOBILITY - The Mobile and Wireless Communications and Technology Platform" - jednej z tzw. platform technologicznych powołanych w ramach 7. Programu Ramowego UE. W ubiegłym tygodniu kilka krajowych firm i organizacji postanowiło utworzyć Polską Platformę Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej (PPTMiKB).

Porozumienie w tej sprawie zawarto 4 lutego podczas konferencji "Polityka B+R Unii Europejskiej szansą dla nowych krajów członkowskich" zorganizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i Polskie Forum Strategii Lizbońskiej. Dokument podpisano w obecności Włodzimierza Marcińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Sygnatariuszami porozumienia są S.A., PPWK Inwestycje sp. z o.o.(PPWK GeoInvent sp. z o.o.), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Fundacja Multis Multum, Trusted Information Consulting sp. z o.o., Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, AutoGuard & Insurance sp. z o.o., Comarch S.A. Do PPTMiKB przystąpiły także One-2-One sp. z o.o., ATM S.A., sp. z o.o., Infovide S.A., One2tribe sp. z o.o. i Aqurat sp. z o.o.

Koordynatorem PPTMiKB jest tymczasowo Waldemar Sielski z Fundacji Multis Multum, który do 2000 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego polskiego oddziału Microsoft. Celem działania PPTMiKB jest wypracowanie wizji rozwoju polskiego sektora łączności mobilnej i podnoszenie konkurencyjności krajowej gospodarki w tym obszarze.

Inicjatywę eMobility powołano aby przyspieszyć rozwój dostępnych dla obywateli usług i aplikacji optymalizowanych pod kątem rozwiązań bezprzewodowych. Zaangażowane w projekt strony są zgodne co do tego, iż obecnie Europa przoduje w obszarze technologii bezprzewodowych, jednak bez utrzymania dynamicznego rozwoju może utracić wiodącą pozycje w perspektywie 5 - 10 lat. Działalność eMobility skupia się na aspekcie technologicznym i ekonomicznym, uwzględniając współpracę między uczelniami, jednostkami badawczymi i dostawcami technologii.

W komitecie nadzorującym pracę eMobility znaleźli się przedstawiciele firm: Alcatel, Ericsson, Lucent, Nokia, Motorola, Philips, Siemens, STMicroelectronics. Operatorzy reprezentowani są przez Deutsche Telekom, France Telecom, H3G, Telefonica, TIM, Vodafone.

W listopadzie 2004 r. członkowie eMobility opracowali wstępną wersję zbioru wytycznych w zakresie rozwoju technologii mobilnych w Europie - dokument Strategic Research Agenda (w jęz. angielskim) dostępny jest tutaj. Oficjalny start The Mobile and Wireless Communications and Technology Platform zaplanowano na 18 marca br.