Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mniejszy zysk TP S.A.

Przychody netto TP SA za trzy kwartały 2001 r. wzrosły w stosunku do analogicznych wyników z ub.r. o 7,8%, do 11,6 mld zł, przy jednoczesnym spadku wartości zysku netto o 9,3%, do 1,79 mld zł.

Przychody netto Telekomunikacji Polskiej po trzech kwartałach br. wyniosły 11,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłego przychody wzrosły o 7,8%, głównie z tytułu abonamentu i transmisji danych. Jednocześnie koszty operacyjne TP SA wzrosły o 14,3%. Zysk netto TP SA w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2000 r. spadł o 9,3%, do 1,79 mld zł.