Mniejsza strata Apeximu

Według informacji spółki, w IV kwartale ub. roku strata firmy wyniosła 7,6 mln zł. Łączna kwota przychodów Apeximu w ub. roku wyniosła 68,7 mln zł.

Rok wcześniej w tym samym okresie strata Apeximu wyniosła 85 mln zł. W ostatnim kwartale ub. roku przychody warszawskiej firmy integratorskiej wzrosły o 42%, do 30,3 mln zł. Strata operacyjna spadła do 2,7 mln zł, w porównaniu z 75 mln zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2001 r. Apexim zanotował 17,5 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 38,4 mln zł. Łączna strata Apeximu w ub. roku wyniosła 25,1 mln zł przy przychodach rzędu 68,7 mln zł.

Na początku tygodnia Apexim poinformował o propozycji, jaką chce przedstawić wierzycielom spółki. W zamian za wierzytelności mieliby oni otrzymać akcje w ramach nowej emisji. Apexim chce, aby wierzytelności, których wysokość jest niższa bądź równa 10 tys. złotych, zostały zredukowane o 25%, natomiast powyżej 10 tys. złotych uległyby zmniejszeniu o 48 %.