Minister zaleca Pajączka

Program Pajączek 5 NxG firmy Cream Software, zarówno w wersjach Professional, jak i Standard, został uznany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za środek dydaktyczny, przeznaczonego do użytku szkolnego i został wpisany do wykazu MENiS.

Popularny polski , Pajączek 5 NxG Professional, został wpisany do wykazu środków z przeznaczeniem do kształcenia ogólnego, do nauczania informatyki na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (kształcenie w zakresie rozszerzonym), do nauczania technologii informacyjnej na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym) oraz do zasadniczej szkoły zawodowej.

Pajączek 5 NxG Standard uzyskał dodatkowo zalecenie w zakresie kształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej.

Zobacz: Polski Pajączek tka sieć

Więcej informacji

http://www.pajaczek.pl