Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mindworx: wniosek o upadłość

E-learningowa spółka Mindworx Polska, należąca do grupy Ster-Projekt, złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.

Mindworx specjalizuje się w rozwiązaniach e-learningowych. Usługi spółki obejmują zarówno wdrożenia platform e-learningowych jak i dystrybucję interaktywnych kursów. Firma oferuje m.in. systemy szkoleniowe NETg i rozwiązania marki PrimeLearning. Mindworx realizowała projekty szkoleniowe m.in. dla PKO BP, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie czy TP SA.

W zakresie dystrybucji szkoleń Mindworx podjęła współpracę z Incenti oraz Jobpilot Polska, z którą uruchomiła projekt e-Akademia zatrudnienia udostępniający materiały związane z problemami poszukiwania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej.