Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Microsoft zmieni Passport

Przedstawiciele koncernu osiągnęli kompromis w negocjacjach z Unią Europejską, dotyczących zmian w systemie internetowej autoryzacji - Passport. Co więcej, zmiany wprowadzone do Passportu w wyniku ustaleń z UE, zostaną zaimplementowane do systemu globalnie.

Passport musiał zostać zmieniony z uwagi na obowiązujące w UE przepisy dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. System ten służy (w dużym uproszczeniu) do ułatwienia internautom logowania się do serwisów internetowych. Niezbędne do tego dane gromadzone są na serwerach Microsoftu i w momencie logowania udostępniane określonemu serwisowi.

Zaproponowane zmiany będą polegały na pozostawieniu użytkownikom większej swobody przy udostępnianiu systemowi swoich danych osobowych. Co więcej, podczas rejestrowania się do serwisu użytkownicy otrzymają szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia bezpiecznych haseł. Do strony rejestracyjnej dodany zostanie również odnośnik do strony internetowej UE, poświęconej ochronie danych osobowych.

Przedstawiciele UE wyrazili zadowolenie z zaproponowanych przez Microsoft zmian, zapowiedzieli jednak stałe monitorowanie Passportu.