Microsoft rusza z usługami online w Polsce

 • (aja),

Polskie firmy mogą już korzystać na zasadach abonamentowych z usług Microsoft oferowanych w chmurze obliczeniowej (cloud computing). Obecnie w wersji online dostępne są programy - Exchange, SharePoint, Live Meeting oraz Office Communications.

"Szybkość wymiany informacji i stały dostęp do niezbędnych danych, bez względu na fizyczną lokalizację pracownika są obecnie jednym z kluczowych czynników wpływających na zwiększanie konkurencyjności firmy na rynku" - powiedział Ronald Binkofski, dyrektor działu Business & Marketing Organization w polskim oddziale firmy Microsoft. "Business Productivity Online Standard Suit oferuje firmom elastyczne zarządzanie pakietem usług w niego wchodzących w zależności od ich aktualnych potrzeb. Stwarza to wyjątkową szansę dla sektora małych i średnich firm, które zyskują alternatywne rozwiązanie dostępu do nowoczesnych technologii i nie muszą wdrażać zaawansowanych narzędzi informatycznych" - dodaje.

Od tej pory cała lub część infrastruktury IT firmy może być zamknięta w chmurze hostowanej przez Microsoft i dostępna online. W takim przypadku firma ponosi jedynie koszt związany z użytkowaniem wybranych przez siebie aplikacji, a korzystając z usług BPOS firma może zapewnić wszystkim swoim pracownikom stały dostęp do najważniejszych narzędzi komunikacyjnych - przekonują przedstawiciele Microsoft.

BPOS to pierwszy zestaw produktów wchodzący w skład Microsoft Online Services. To także element strategii Software-plus-Services. Polska chmura Microsoft obejmuje cztery produkty oferujące następujące funkcje:

Cena usług Microsoft w chmurze

W zależności od liczby stanowisk i usług, jakie chce się zasubskrybować to od 1,70 euro do 4,50 euro za użytkownika. Na stronie Microsoftu jest kalkulator, który pozwala obliczyć koszt korzystania z BPOS w zależności od potrzeb.

1. Exchange Online

 • Standardowa skrzynka pocztowa o pojemności 1 GB;

 • Poczta e-mail, udostępniany kalendarz, zadania i kontakty;

 • Filtrowanie spamu i ochrona antywirusowa dzięki usłudze Exchange Hosted Filtering;

 • Push e-mail w telefonach komórkowych pracujących w systemie Windows Mobile 6 lub wyższym.

2. SharePoint Online:

 • Portal, funkcje współpracy, zarządzanie zawartością, przeszukiwanie witryny, funkcjonalność formularzy;

 • Pojedyncza lokalizacja do udostępniania dokumentów, kontaktów, kalendarzy i zadań;

 • Dostęp w trybie offline do dokumentów udostępnianych przez Outlook;

 • Zbiorczy widok kalendarzy i zadań na wielu listach i witrynach;

 • Szablony bloga, publikowanie artykułów, komentarze użytkowników i generowanie kanałów RSS.

3. Live Meeting:

 • Obsługa klienta sieci Web, zapewniająca większą elastyczność zdalnym użytkownikom;

 • Interaktywne narzędzia do udostępniania aplikacji i pulpitu oraz do obsługi tablicy;

 • Przełączanie wideo na aktywnego uczestnika, transmisja wideo i połączenia VoIP dla wielu uczestników;

 • Prezentacje multimedialne, wideokonferencje, nagrywanie w wysokiej jakości i obsługa kamery internetowej;

 • Zarządzanie szkoleniami i konferencjami, rejestracja uczestników spotkań i zajęć oraz wirtualne pokoje na czas przerwy.

4. Office Communications Online:

 • Komunikacja błyskawiczna 1:1 lub 1 do wielu z rozmowami tekstowymi i transferem plików;

 • Funkcja obecności, pozwalająca sprawdzić dostępność innych użytkowników w sieci;

 • Obsługa różnych typów urządzeń - komputery, przeglądarki i telefony komórkowe.

Usługi te są dostępne zdalnie. Umieszczenie tych programów w chmurze powoduje, że po stronie klientów usługi nie ma potrzeby ich zakupu, instalowania oraz szkolenia personelu. Jedyny koszt to abonament dostępu do chmury, o którego wysokości decyduje ilość stanowisk oraz subskrybowanych usług.

Microsoft rusza z usługami online w Polsce