Microsoft negocjuje z AOL

Trwają rozmowy pomiędzy Microsoftem i AOL, dotyczące wzajemnego wykorzystywania produktów i usług.

Nowe Windows XP mają zostać wprowadzone na rynek 25 października br., wydarzeniu temu towarzyszyć będzie zakrojona na szeroką skalę kampania reklamowa. Porozumienie musi więc zostać zawarte do końca sierpnia br., kiedy to oprogramowanie zostanie dostarczone producentom komputerów.

Umowa, na podstawie której AOL miał miejsce na desktopie Microsoftu, a Interent Explorer był domyślną przeglądarką portalu, wygasła 1 stycznia br.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, firmy wciąż nie doszły do porozumienia w kwestiach technicznych. AOL wspiera obecnie program wykorzystywany m.in. do odbioru internetowych stacji radiowych Real Player, firmy RealNetworks, Microsoft zaś chciałby, żeby w portalu swoje miejsce znalazł jego program - Windows Media Player.

Istotne dla dalszego rozwoju negocjacji będzie również stanowisko AOL w postępowaniu antymonopolowym przeciwko Microsoftowi.

<i>Źródło: CNBC</i>