Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Microsoft: milion wierszy dla studentów

Firma z Redmond udostępni środowiskom akademickim na zasadzie licencji Shared Source milion wierszy kody źródłowego standardu CLI i języka programowania C# w systemach FreeBSD i Windows.

Microsoft zadecydował o udostępnieniu kodu źródłowego biblioteki CLI (Common Language Infrastructure) na zasadzie Shared Source (kod współużytkowany). Kod Shared Source CLI stanowi implementację proponowanych przez ECMA standardów biblioteki CLI i C#.

Implementacja Shared Source CLI została zaprojektowana do celów akademickich, badawczych i edukacyjnych, a także do ułatwienia śledzenia działania programów. Implementacja działa na systemach operacyjnych FreeBSD i Microsoft Windows XP a w sumie obejmuje ponad milion wierszy kodu źródłowego. Według intencji Microsoftu, implementacja Shared Source CLI przyczynić się ma "do promowania nowatorstwa w dziedzinie języków programowania oraz do rozwoju badań naukowych w dziedzinie usług WWW opartych na standardzie XML".

"Udostępnienie kodu źródłowego oznacza przekazanie środowisku akademickiemu szczegółowych informacji technicznych o technologiach Microsoft .NET, zarówno na system Windows, jak i na FreeBSD, a zatem na dwie platformy operacyjne ważne z punktu widzenia badań w dziedzinie języków programowania i usług WWW" - powiedział Gilles Kahn, dyrektor ds. naukowych w INRIA.

Standardy C# i CLI to główne technologie leżące u podstaw platformy Microsoft .NET, w ramach której opracowywane i wdrażane mają być usługi WWW oparte na języku XML. C# jest pierwszym komponentowym językiem programowania przeznaczonym dla programistów piszących w językach C i C++. Standard CLI wchodzący w skład platformy .NET Framework i obejmuje pakiet wykonawczy oraz podstawowe biblioteki klas. W październiku 2000 r. Microsoft przedłożył do ECMA propozycje specyfikacji standardów C# i CLI i w grudniu 2001 ECMA je zatwierdziła.

Działania Microsoftu stanowić mogą zdaniem części obserwatorów odpowiedź na popularność środowisk programistycznych Linux i Java, z którymi implementacja Shared Source CLI wchodząca w skład platformy .Net miałaby w założeniu rywalizować. Microsoft liczy na spopularyzowanie tych narzędzi wśród środowisk akademickich, zwłaszcza wśród przyszłych programistów. Jednocześnie, zdaniem analityków, działania Microsoftu nie mogą jednak zagrozić np. pozycji Linuxa wśród społeczności akademickich. „Po pierwsze nie jest to oferta typu open source, nie można zabrać tego co czego się nauczy i rozwijać w innych aplikacjach. Po drugie - to nie jest cała platforma, a jedynie składnik .NET" - powiedział Rob Perry z Yankee Group.