Microsoft łączy się z America Online?

Microsoft prowadzi rozmowy z inną wielką korporacją, Time Warner, właścicielem America Online. Mają one dotyczyć różnych wariantów połączenia portali MSN i AOL. Mówi się między innymi o fuzji i utworzeniu nowej firmy.

Rozmowy, zapoczątkowane przez giganta z Redmond, wynikają niewątpliwie z nowej strategii firmy. Microsoft w najbliższym czasie skupiać się będzie bardziej na rozwoju technologii wyszukiwawczych niż na prowadzeniu portalu. Ma to duży związek ze wzrastają konkurencją ze strony Google, obecnie największego rywala i internetowego "wroga MS" (patrz artykuł: "Microsoft idzie na ugodę")

Połączenie sił MSN i AOL zaowocowałoby 18-procentowym udział w amerykańskim rynku. Wciąż jest to mało w porównaniu z Google (46%) i Yahoo (23%), daje jednak szansę podjęcia walki. Przedstawiciele zainteresowanych firm odmawiają jednak komentarza na temat ewentualnych strategii.

Warto przypomnieć, że Microsoft prowadzi rozmowy także z innym gigantem IT - Yahoo.