Microsoft: dzień ochrony konsumenta przed piractwem

"Dzień ochrony konsumenta w Internecie" to najnowsza inicjatywa edukacyjna, podjęta przez Microsoft, mająca na celu ograniczenie piractwa komputerowego.

Koncern chce w ten sposób zarówno edukować klientów, jak i zwalczać nielegalny obrót podrobionym oprogramowaniem w Sieci. Microsoft opracował zestaw wskazówek, skierowanych dla internautów kupujących programy przez Sieć:

- upewnij się czy kupujesz od renomowanego sprzedawcy

- dowiedz się, czy sprzedawca może potwierdzić, że jego oprogramowanie przeszłoby internetowy test weryfikacyjny Windows Genuine Advantage

- zastanów się, czy cena programu nie jest podejrzanie niska

- potwierdź, czy do oprogramowania dołączony jest Certyfikat Autentyczności (COA)

- poszukaj hologramu na nośniku CD/DVD z oprogramowaniem

- czy opakowanie i dokumentacja produktu są wysokiej jakości

- czy dołączona jest elektroniczna Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA).

Edukować i ścigać

Microsoft zachęca użytkowników, którzy wejdą w posiadanie podejrzanego oprogramowania, do kontaktu drogą elektroniczną z firmowym zespołem antypirackim (adres e-mail: [email protected]). W ramach nowej inicjatywy koncern będzie też podejmował działania wobec serwisów internetowych udostępniających pliki i prowadzących sprzedaż wysyłkową oraz serwisów aukcyjnych. Ich koordynacją zajmie się specjalnie w tym celu powołany zespół analityków, których zadaniem będzie monitorowanie witryn i serwerów WWW, używanych do wymiany plików naruszających prawa autorskie.

W ciągu kilku ostatnich lat otrzymaliśmy ponad 280 000 zgłoszeń od konsumentów, którzy nieświadomie nabyli podrobione oprogramowanie - informuje Microsoft. Krzysztof Janiszewski, przedstawiciel firmy, ocenia: "Konsumenci w Polsce którzy nieświadomie pobierają podrobione oprogramowanie, narażają swoje komputery na działanie złośliwego kodu i wirusów. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony konsumentów przed szkodliwym oprogramowaniem i potencjalną utratą danych osobistych wskutek piractwa internetowego, a dzisiejsza inicjatywa ma nagłośnić te nasilające się trendy i pokazać konsumentom, jak mogą się zabezpieczyć".

W Polsce trochę mniej "piratów"

Ogłoszenie "Dnia ochrony konsumenta w Internecie" jest następstwem opublikowanej niedawno najnowszej wersji raportu "Światowe badanie piractwa". Analiza ta, wykonana przez firmę IDC na zlecenie organizacji Business Software Alliance, zawiera szacunkowe dane dotyczące piractwa komputerowego na świecie i przygotowywana jest co rok.

Jak wskazują wyniki raportu, odsetek nielegalnych kopii programów komputerowych używanych w Polsce w 2009 r. zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2008 o 2 % - z 56 do 54 %. Wartość nielegalnych kopii pirackich programów również się obniżyła - z 648 do 506 mln dolarów.

Chociaż Polacy używają mniej pirackich programów, to w skali globalnej współczynnik piractwa niestety rośnie: z 41 proc. w 2008 r. do 43 proc. w 2009 r.

Więcej informacji: Microsoft