Mercury Interactive na plusie

Mercury Interactive Corporation, dostawca oprogramowania i usług do testowania i zarządzania wydajnością, zanotował w trzecim kwartale br. przychody na poziomie 97,9 mln USD. Oznacza to 16 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Takie dane znajdują się w wynikach za zakończony 30 września trzeci kwartał finansowy, jakie ogłosiła spółka. Zysk netto pro forma firmy, bez uwzględnienia pozycji niezwiązanych z działalnością operacyjną, osiągnął wartość 14,2 mln USD, co oznacza 44 proc. wzrost w stosunku do trzeciego kwartału minionego roku.

Przychody Mercury Interactive za trzy kwartały br. wyniosły 282,4 mln USD, w porównaniu z 270 mln USD w tym samym okresie roku poprzedniego roku 2001. Oznacza to wzrost przychodów firmy o 4%. Zysk netto pro forma w tym okresie wyniósł 39,6 mln USD.