Meldunek przez Internet

Rząd zamierza uprościć procedury rejestracji pobytu. Wkrótce zgłoszenia nowego miejsca pobytu będziemy mogli dokonać przez Internet.

MSWiA zapowiada uproszczenie procedur rejestracji pobytu, co ma ułatwić życie wszystkim przeprowadzającym się. Wiceminister MSWiA, Witold Drożdż powiedział, że zamiast obowiązku meldunkowego wprowadzone zostaną uproszczone formalności, dzięki którym możliwa będzie rejestracja drogą elektroniczną. Wiceminister podkreśla, że nie trzeba będzie wyrejestrować się z poprzedniego miejsca zamieszkania, ani legitymować się prawem do lokalu.

Obecnie osoby które się przeprowadzają muszą o tym fakcie powiadamiać między innymi urząd skarbowy, ZUS i Wojskową Komendę Uzupełnień. Gdy po zmianie przepisów obowiązek ten zniknie, znacznie ułatwi to życie wszystkim osobom zmieniającym miejsce pobytu. Dodatkowo w 2011 roku ma zniknąć rejonizacja, gdyż urzędnicy uzyskają dostęp do bazy numerów PESEL. Dzięki temu możliwe będzie załatwienie wielu spraw w dowolnym urzędzie. Wiceminister Drożdż zapowiada także stopniowe wprowadzanie nowych dowodów osobistych. Otrzymają je osoby, które kończą 18 lat, lub wymieniają dowód z powodu zmiany danych lub wygaśnięcia jego ważności. W nowych dowodach informacja o adresie będzie umieszczana wyłącznie w formie elektronicznej.