Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Marketing wirusowy nie jest skuteczny?

Z ostatnich badań amerykańskiej firmy Jupiter Research wynika, że zaledwie 15% konsumentów, zachęconych kampanią wirusową, kupiło dany produkt.

Jak można przeczytać w raporcie, ponad 50% amerykańskich reklamodawców, korzystających dotychczas z marketingu wirusowego, przyznaje, że do 2008 r. w znacznym stopniu zmniejszy korzystanie z tego typu usług, ponieważ nie przynoszą one spodziewanych efektów.

Analitycy w raporcie "Marketing Wirusowy: dostarczenie wiadomości dla mas" podkreślają, że marketing wirusowy jest efektywny, jeżeli konsumenci zachęcani są przez wpływowych użytkowników (najskuteczniej zarażających danym viralem), którzy nie są jednak w żaden sposób powiązani z firmą oferującą dany produkt.

- Jedna kampania wirusowa jest często wysyłana do wszystkich potencjalnie zainteresowanych grup użytkowników- mówi Emily Riley z Jupiter Research. - Różne grupy nie tylko różnie reagują na poszczególne kampanie, ale przede wszystkim inaczej przekazują dalej reklamowe informacje.

Marketing wirusowy może przynieść spodziewane skutki, jeśli rozróżni się grupy docelowe oraz rodzaje kampanii. Akcje w serwisach społecznościowych powinny być przeznaczone dla młodych konsumentów, a kampanie emailowe dla starszych, podkreślają twórcy raportu.

Źródło: BizReport