Marketerzy chcą więcej od agencji reklamowych

Lepsza wiedza o przestrzeni cyfrowej i internecie to jedno z najważniejszych zastrzeżeń marketerów skierowanych w stronę swych agencji reklamowych - wynika z badania przeprowadzonego z ramienia Sapient wśród ponad 200 dyrektorów marketingu.

Analitycy Agency of the Future Survey na podstawie badań sponsorowanych przez Sapient opracowali listę życzeń specjalistów CMO odpowiedzialnych za zarządzanie budżetem reklamowym i wydzielenie w nim nakładów na marketing internetowy.

Pierwsze miejsce wśród zidentyfikowanych obszarów wymagających poprawy zajęła niedostateczna wiedza pracowników agencji reklamowych o przestrzeni cyfrowej i możliwościach jej wykorzystania w działaniach promocyjnych. Aż 45% badanych zdecydowana jest nawet zmienić swą agencję na taką, która ma większą wiedzę z tego zakresu.

Inne zarzuty dotyczyły przede wszystkim: efektywniejszego wykorzystania elementów marketingu angażującego, przykładania większej uwagi do wirtualnych społeczności oraz zrozumienia zachowań klientów online.

Wśród zastrzeżeń znalazły się również kwestie umiejętnego prezentowania przez agencje ich strategicznego myślenia, istnienia specjalnego stanowiska odpowiedzialnego za przestrzeń internetową (Chief Digital Officer), lepszych zdolności kreatywnych oraz działań mierzących sukces.

Badanie wykazało również, iż najczęściej (deklaruje tak 39% dyrektorów marketingu) marketing internetowy stanowi do 25% wszystkich działań reklamowych, w 35% przypadków kształtuje się w granicach 26-50%.

Badani marketerzy spodziewają się jednak, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy udział ten będzie coraz większy: 45% respondnetów widzi go w granicach 26-50%, a prawie co trzeci podejrzewa, że marketing internetowy osiągnie nawet 51-75% udział we wszystkich działaniach reklamowych.

Źródło: http://www.marketingcharts.com