Marek Borzestowski odszedł z WP do spółki PWM

30 listopada po 9 latach pracy w portalu Wirtualna Polska jej prezes, Marek Borzestowski, złożył dymisję. Wczoraj objął stanowisko prezesa spółki Portal Wykup Menaadżerski SA, którą założył wspólnie z Tomaszem Czechowiczem, prezesem MCI w celu przejęcia Wirtualnej Polski.

Marek Borzestowski odszedł z WP do spółki PWM
Przypomnijmy, że spółka Portal Wykup Menadżerski, kontrolowana przez MCI, powstała w pierwszej połowie bieżącego roku jako wspólna inicjatywa Marka Borzestowskiego i Tomasza Czechowicza. Celem założenia konsorcjum miało być "przejęcie majątku portalu Wirtualna Polska wraz ze wszystkimi umowami i pracownikami." PWM deklarowało, że chce kupić WP za kwotę 36 mln zł. Tymczasem w sposobie planowanego przez PWM przejęcia WP pojawiło się wiele wątpliwości, które kładą cień na wiarygodność przedsięwzięcia.

Jak informowaliśmy wcześniej, MCI Management ogłaszało publicznie, że PWM

Marek Borzestowski odszedł z WP do spółki PWM
przejmie WP od syndyka (transakcja w drodze wykupu), co jest zadziwiające z tego powodu, że w toczącym się postępowaniu układowym Wirtualnej Polski nie ma takiej możliwości. O tym, w czyje ręce trafi portal, będzie decydowało głosowanie wierzycieli (a nie syndyk). O szczegółach niejasnych planów wobec WP można przeczytać tutaj.

Tym bardziej zaskakująca jest decyzja Marka Borzestowskiego o objęciu stanowiska prezesa PWM. Jak oficjalnie oświadczył były szef WP, najkorzystniejsze dla portalu jest doprowadzenie do przetargu i znalezienie nowego właściciela niezwiązanego ze stronami konfliktu, który po cenie rynkowej nabędzie od spółki WP portal. "Takie rozwiązanie stwarza szansę, iż WP ponownie stanie się wiodącym biznesem internetowym w Polsce. Taka jest nasza strategia" - przekonuje nowy prezes PWM S.A.

Aktualizacja: 03 grudnia 2004 19:42

W oficjalnym komunikacie wystosowanym przez MCI, Marek Borzestowski podkreśla swoją troskę dla przyszłości WP. Tymczasem trzeba podkreślić, że jego historia z portalem ma również ciemne strony. Przypomnijmy: mniejszościowi akcjonariusze WP znaleźli w tym roku na dysku Borzestowskiego dokumenty świadczące, że działał on na szkodę spółki. Tzw. projekt "Karamba" (który opublikowaliśmu tutaj ) ma świadczyć o tym, że podczas spotkania w dniu 23 września 2003 roku omawiane były strategie działań grupy TP SA w celu uniknięcia wykonania zobowiązań zaciągniętych wobec akcjonariuszy WP, w tym działań, które mają charakter przestępczy: doprowadzenie do upadłości WP SA oraz działań zmierzających do obniżenia popularności portalu poprzez mniejszenie liczby jego unikalnych użytkowników.

Dodajmy, że głosowanie wierzycieli decydujące o tym, w czyje ręce trafi portal WP ma odbyć się jeszcze w tym roku. Wniosek o przejęcie portalu i spłacenie wszystkich wierzycieli złożyli wcześniej mniejszościowi akcjonariusze spółki: Maciej Grabski i Jacek Kawalec.

Wywiad z Markiem Borzestowskim, w którym opowiada on o swojej historii pracy w Wirtualnej Polsce:http://www.internetstandard.pl/news/69402.html

Rozmowa z Maciejem Grabskim:http://www.internetstandard.pl/news/69924.html

Rozmowa z Jackiem Kawalcem: http://www.internetstandard.pl/news/69665.html