Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Marek Borzestowski odszedł z WP do spółki PWM

30 listopada po 9 latach pracy w portalu Wirtualna Polska jej prezes, Marek Borzestowski, złożył dymisję. Wczoraj objął stanowisko prezesa spółki Portal Wykup Menaadżerski SA, którą założył wspólnie z Tomaszem Czechowiczem, prezesem MCI w celu przejęcia Wirtualnej Polski.

Marek Borzestowski odszedł z WP do spółki PWM
Przypomnijmy, że spółka Portal Wykup Menadżerski, kontrolowana przez MCI, powstała w pierwszej połowie bieżącego roku jako wspólna inicjatywa Marka Borzestowskiego i Tomasza Czechowicza. Celem założenia konsorcjum miało być "przejęcie majątku portalu Wirtualna Polska wraz ze wszystkimi umowami i pracownikami." PWM deklarowało, że chce kupić WP za kwotę 36 mln zł. Tymczasem w sposobie planowanego przez PWM przejęcia WP pojawiło się wiele wątpliwości, które kładą cień na wiarygodność przedsięwzięcia.

Jak informowaliśmy wcześniej, MCI Management ogłaszało publicznie, że PWM

Marek Borzestowski odszedł z WP do spółki PWM
przejmie WP od syndyka (transakcja w drodze wykupu), co jest zadziwiające z tego powodu, że w toczącym się postępowaniu układowym Wirtualnej Polski nie ma takiej możliwości. O tym, w czyje ręce trafi portal, będzie decydowało głosowanie wierzycieli (a nie syndyk). O szczegółach niejasnych planów wobec WP można przeczytać tutaj.

Tym bardziej zaskakująca jest decyzja Marka Borzestowskiego o objęciu stanowiska prezesa PWM. Jak oficjalnie oświadczył były szef WP, najkorzystniejsze dla portalu jest doprowadzenie do przetargu i znalezienie nowego właściciela niezwiązanego ze stronami konfliktu, który po cenie rynkowej nabędzie od spółki WP portal. "Takie rozwiązanie stwarza szansę, iż WP ponownie stanie się wiodącym biznesem internetowym w Polsce. Taka jest nasza strategia" - przekonuje nowy prezes PWM S.A.

Aktualizacja: 03 grudnia 2004 19:42

W oficjalnym komunikacie wystosowanym przez MCI, Marek Borzestowski podkreśla swoją troskę dla przyszłości WP. Tymczasem trzeba podkreślić, że jego historia z portalem ma również ciemne strony. Przypomnijmy: mniejszościowi akcjonariusze WP znaleźli w tym roku na dysku Borzestowskiego dokumenty świadczące, że działał on na szkodę spółki. Tzw. projekt "Karamba" (który opublikowaliśmu tutaj ) ma świadczyć o tym, że podczas spotkania w dniu 23 września 2003 roku omawiane były strategie działań grupy TP SA w celu uniknięcia wykonania zobowiązań zaciągniętych wobec akcjonariuszy WP, w tym działań, które mają charakter przestępczy: doprowadzenie do upadłości WP SA oraz działań zmierzających do obniżenia popularności portalu poprzez mniejszenie liczby jego unikalnych użytkowników.

Dodajmy, że głosowanie wierzycieli decydujące o tym, w czyje ręce trafi portal WP ma odbyć się jeszcze w tym roku. Wniosek o przejęcie portalu i spłacenie wszystkich wierzycieli złożyli wcześniej mniejszościowi akcjonariusze spółki: Maciej Grabski i Jacek Kawalec.

Wywiad z Markiem Borzestowskim, w którym opowiada on o swojej historii pracy w Wirtualnej Polsce:http://www.internetstandard.pl/news/69402.html

Rozmowa z Maciejem Grabskim:http://www.internetstandard.pl/news/69924.html

Rozmowa z Jackiem Kawalcem: http://www.internetstandard.pl/news/69665.html