Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mały dużemu, duży małemu

Getin.pl i Xtrade podpisały list intencyjny w sprawie strategicznego sojuszu.

Getin i Xtrade chcą wzajemnie uzupełniać swoją ofertę, jako że Getin działa w sektorze MSP, Xtrade natomiast nastawiony jest na obsługę największych firm. Dzięki porozumieniu użytkownicy obu platform zyskają wzajemny dostęp do proponowanych na nich towarów i usług. "Myślimy na przykład o umożliwieniu naszym użytkownikom dostępu do ofert, przetargów organizowanych przez duże firmy korzystające z Xtrade. Z drugiej strony nasze małe i średnie firmy mogą być dostępne dla klientów Xtrade" - wyjaśnia Jolanta Bogusz. Korzystanie z możliwości jakie da współpraca obu platform będzie obciążone opłatami. Ponadto, od zawartych transakcji operatorzy będą pobierali prowizje.

"Początkowo zaczniemy zamieszczać proste linki, pozwalające zorientować się użytkownikom platform jakie możliwości daje im nasza współpraca" - mówi Jolanta Bogusz. - "Pierwsze konkretne narzędzia pojawią się mniej więcej na początku IV kw. bieżącego roku. Do tego czasu będziemy musieli dokonać integracji odmiennych platform systemowych, na których działają nasze serwisy." Zdaniem Jolanty Bogusz właściwa umowa pomiędzy partnerami zostanie zawarta najpóźniej do końca sierpnia br. Getin nie wyklucza współpracy z innymi partnerami.

Konkurencyjną do Xtrade platformę handlową – Marketplanet - posiada TP S.A.