Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Małe firmy to rynek dla DSL

Rynek małych firm to szczególnie interesujący odbiorca dla operatorów usług DSL - ocenia Probe Group LLC.

Liczba linii DSL w USA łączących małe firmy z Internetem powinna wzrosnąć do 1,5 mln w 2008 roku (na koniec ub. roku - 830 tys. linii). Przychody z obsługi linii DSL dla biznesu mają zaś sięgnąć do tego czasu 1,9 mld USD (w ub. roku - 964 mln USD).

Obecnie firmy w Stanach Zjednoczonych przynoszą jedynie 10% przychodów operatorom linii DSL. Według Probe Group, linie DSL są jednak atrakcyjną alternatywą dla około 30-40% małych firm obecnie wykorzystujących dial-up.