Majowe okrzyki

Opracowywany przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów zyskał 10 punktów i jest to notowanie najwyższe od ponad 2 lat. Maj przyniósł zatem prawdziwy wybuch optymizmu – porównywalny może najlepiej z potężnym pozytywnym ładunkiem cytowanego w tytule tomiku poetyckiego słynnej onegdaj pary poetyckiej Haszek – Hajek.

WOK jest obecnie notowany najwyżej od ponad dwóch lat, grubo ponad 24 miesiące nie oglądaliśmy też takich notowań oceny klimatu gospodarczego, a wskaźnik skłonności do zakupów jest najwyższy od września ub. roku.

W maju WOK zyskał w porównaniu z kwietniem br. ponad 10 punktów i utrzymuje się na poziomie 83,17 punktów. Wskaźnik zawdzięcza ten wzrost przede wszystkim poprawie składowej oceny Klimatu Gospodarczego. Jej notowanie wzrosło o prawie 20 punktów, do 74,49 punktu. Poprawa Klimatu Gospodarczego oddziałuje także na wskaźnik Skłonności do Zakupów (inna składowa WOK). W porównaniu z kwietniem wzrósł o 5 punktów, do 88,63 punktów. Wskaźnik ten tworzą oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w chwili obecnej oraz w przyszłości (ocena aktualna i oczekiwań; w maju ocena oczekiwań wynosiła ponad 92 punkty a bieżąca zbliżyła się do 70 punktów), a także ocena obecnego okresu pod względem zakupu dóbr trwałych. W maju szczególnie poprawiły się oczekiwania dotyczące własnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Dodatkowo w maju zmniejszyły się obawy o przyszłą wysokość stopy bezrobocia oraz obawy związane z ewentualnym wzrostem inflacji.