Madziarzy w Internecie

Według badań Gfk Market Research, przeprowadzonych w drugiej połowie 2000 roku, 14% Węgrów powyżej 15-go roku życia ma dostęp do Internetu. W 1998 roku wskaźnik ten wynosił 9%.

Około dwóch trzecich z posiadających dostęp regularnie odwiedza strony WWW. Największą grupę internautów stanowią mężczyźni między 18 a 29 rokiem życia, z wyższym lub średnim wykształceniem, mieszkający w Budapeszcie.

Wyraźnemu wydłużeniu się średniego czasu pobytu w Sieci towarzyszy zahamowanie wzrostu czasu poświęcanego na korzystanie z innych mediów. Nie potwierdza to jednak wcześniejszych prognoz analityków, którzy widzą w Internecie zagrożenie dla popularnooci mediów tradycyjnych.

Najbardziej konkurencji ze strony Internetu powinny obawiać się gazety. Według raportu Gfk Market research, spora część, zwłaszcza młodych internautów, czyta prasę za pośrednictwem Sieci.

<i>Źródło: Europemedia.net</i>