MacroSoft wdroży w ABM

Krakowski producent mebli, spółka ABM podpisała umowę na wdrożenie pakietu SKID, pracującego na platformie Linux. Część kosztów zostanie pokryta z funduszy PHARE.

ABM to jeden z pięciu klientów MacroSoftu, którzy od otrzymali dofinansowanie w ramach pilotowanego przez PARP programu "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw". Dofinansowanie pokryje 60% kosztów wdrożenia, które obejmie implementację pakietu SKID wraz modułem wspomagającym rozliczanie produkcji. MacroSoft w współpracy z ABM opracować ma model prowadzenia gospodarki magazynowej, produkcji oraz sprzedaży z wykorzystaniem systemów IT uwzględniający specyfikę firmy ABM.

Kontrahentom ABM udostępnione zostaną funkcje e-commerce, w jakie wyposażony jest pakiet SKID. Będą mogli oni poprzez serwis www kontrolować stany towarowe i ceny, składać zamówienia bezpośrednio do systemu i nadzorować ich realizację. W kolejnym etapie wdrożenia, ABM obejmie działaniem systemu SKID sieć swoich oddziałów.