MacroSoft w Krajowej Izby Rozliczeniowej

Zintegrowany pakiet SKID firmy MacroSoft zastąpi dotychczas wykorzystywane w KIR aplikacje, oparte na systemie operacyjnym DOS. Nowe aplikacje pełnią funkcję systemu back office. W KIR na dużą skalę wykorzystane zostały funkcje wirtualnych kadr modułu e-KALI.

Krajowa Izba Rozliczeniowa zastąpiła dotychczas używane DOS'owe oprogramowanie MacroSoftu, systemem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem SKID tego samego producenta. Wpływ na wybór oferty miała m.in. długoletnia współpraca obu firm.

Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w połowie maja br. i mają zakończyć się do 30 września.

Wdrożony przez system został zintegrowany z używaną dotychczas przez KIR aplikacją SIZK (System Informacji Zarządczej Kierownictwa) opracowaną przez IAP (Instytut Analiz Przedsiębiorstwa). Na potrzeby Izby pakiet SKID został poddany modyfikacjom w zakresie sprawozdawczości.

Pierwszy raz zastosowano na tak dużą skalę wirtualne kadry. Ponieważ KIR posiada 17 regionalnych oddziałów, zdecydowano się na wdrożenie modułu e-KALI. Ponad 1000 pracowników KIR-u będzie miało dostęp on-line za pomocą przeglądarki internetowej do własnych danych przechowywanych w systemie kadrowym i płacowym. Pracownik będzie mógł za pomocą tego systemu m.in.: złożyć podanie o urlop, który następnie będzie podlegał zatwierdzeniu, uaktualnić swoje dane teleadresowe, przejrzeć dane z listy płac oraz stan zaciągniętych pożyczek i kredytów pracowniczych.