Ma być poręczenie

Krakowski sąd oddalił zażalenie obrońców byłego prezesa Optimusa i Roman K. będzie musiał wpłacić 8 mln zł poręczenia majątkowego.

Na decyzji sądu zaważyło – jak podano w orzeczeniu – uzasadnione podejrzenie, że przestępstwo zostało popełnione oraz fakt, że kwota poręczenia jest w przypadku pozwanego możliwa do zapłacenia. Wysokość kwoty ma stanowić według sądu zabezpieczenie przed obawą matactwa ze strony b. prezesa Optimusa – według sądu obciążają go inne oskarżane w sprawie osoby.

Byłemu prezesowi nowosądeckiej spółki i czterem innym osobom sprawującym wcześniej funkcje kierownicze w firmie przedstawiono zarzuty wyłudzenia podatku VAT i cła w wysokości 8,5 mln zł poprzez stosowanie fikcyjnego eksportu i importu sprzętu przeznaczonego do komputeryzacji szkół.

W styczniu br. analogiczną sprawę umorzono w przypadku JTT Computer. Obie spółki realizowały w latach 1998 – 1999 kontrakt dla MEN-u; indagowani przez prokuraturę przedstawiciele JTT wyjaśniali, ze w całej sprawie współpracowali z MEN, a zastosowanie procedury nie przyniosło państwu żadnych strat.