MNiI wybrało doradców

Infovide SA oraz McKinsey & Company wygrały konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji na usługi doradcze w ramach projektu Wrota Polski.

Wybrane w drodze konkursu firmy zajmą się całościowym przygotowaniem projektu. Infovide ma opracować koncepcję dotyczącą architektury Wrót Polski, uwzględniając sposób zarządzania platformą. Do specjalistów z McKinsey należy natomiast opracowanie metody zarządzania całym programem.

Wrota Polski to kluczowy element planu rozwoju administracji elektronicznej w Polsce, polegający na udostępnieniu w internecie usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw. Inicjatywa wpisuje się w założenia europejskiego programu eEurope 2005. Kilka miesięcy temu w przyjętym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji dokumencie "Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji na lata 2005 - 2006" rząd zadeklarował, że w IV kwartale br. powstanie projekt utworzenia zintegrowanej platformy usług administracji publicznej. Infovide i McKinsey mają więc czas do końca roku. Realizację Wrót Polski zapowiedziano na III kwartał 2005 r. Regionalnymi elementami projektu są powstające od 2002 r. portale administracyjne w wybranych województwach - m.in. Wrota Podlasia, Wrota Małopolski.