Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MNiI wybrało doradców

Infovide SA oraz McKinsey & Company wygrały konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji na usługi doradcze w ramach projektu Wrota Polski.

Wybrane w drodze konkursu firmy zajmą się całościowym przygotowaniem projektu. Infovide ma opracować koncepcję dotyczącą architektury Wrót Polski, uwzględniając sposób zarządzania platformą. Do specjalistów z McKinsey należy natomiast opracowanie metody zarządzania całym programem.

Wrota Polski to kluczowy element planu rozwoju administracji elektronicznej w Polsce, polegający na udostępnieniu w internecie usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw. Inicjatywa wpisuje się w założenia europejskiego programu eEurope 2005. Kilka miesięcy temu w przyjętym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji dokumencie "Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji na lata 2005 - 2006" rząd zadeklarował, że w IV kwartale br. powstanie projekt utworzenia zintegrowanej platformy usług administracji publicznej. Infovide i McKinsey mają więc czas do końca roku. Realizację Wrót Polski zapowiedziano na III kwartał 2005 r. Regionalnymi elementami projektu są powstające od 2002 r. portale administracyjne w wybranych województwach - m.in. Wrota Podlasia, Wrota Małopolski.