MENiS kupuje sprzęt do kolejnych pracowni

ComArch dostarczy do pracowni internetowych w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz śląskim i opolskim. Firma zawarła w tej sprawie dwie umowy z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu.

Umową o najwyższej wartości była umowa z 16.06.2004 roku na dostawę do szkół, instalację i integrację pracowni komputerowych i przyłączenie ich do internetu w województwach: wielkopolskim i zachodniopomorskim. Wartość umowy wynosi ok. 6,6 mln zł. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ComArch podpisał z MENiS umowy na dostawę sprzętu komputerowego o łącznej wartości 16,6 mln zł.