Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCX informatyzuje szpital za 1,3 mln zł

Katowicki oddział spółki podpisał umowę z ERPEI Chrzanów dotyczącą komputeryzacji szpitala powiatowego, która opiewa na 1,3 mln zł.

Umowa obejmuje dostarczenie i wdrożenie systemu informatyczny oraz instalację oprogramowania laboratorium i apteki. W pierwszym etapie MCX wykonana instalację okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem dedykowanym i urządzeniami aktywnymi, a także serwera w jednym z pawilonów. Następnie instalacja zostanie wykonana w pozostałych pawilonach szpitala, dokonana też zostanie konfiguracja serwerów i oprogramowana, które umożliwi rejestrację procedur oraz leków. Jako ostatnie, w pozostałych czterech budynkach , zainstalowane zostaną stacje robocze Adax. Całość prac ma się zakończyć w III kwartale br.