Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI zmienia umowę z PPU

MCI Management podpisało aneks do umowy inwestycyjnej z Polskim Portalem Ubezpieczeniowym. Zdaje się ona świadczyć o słabej kondycji internetowego rynku ubezpieczeniowego.

Podpisany w piątek aneks do umowy anuluje zapisy dotyczące zakupu i odkupu akcji Polskiego Portalu Ubezpieczeniowego (PPU), który prowadzi wortal Expertia, przez MCI Management. Fundusz otrzymał na mocy nowego aneksu prawo do zakupu ponad 71 tys. akcji PPU po cenie nominalnej 1 zł, który to pakiet dałby mu w sumie 71-proc. udział w spółce. Obecnie MCI posiada nieco ponad 28%, które nabył w październiku zeszłego roku za kwotę blisko 4 mln zł.

Jeżeli MCI skorzysta z prawa kupna akcji - co według przedstawicieli funduszu jeszcze nie jest przesądzone - to rynkowa wycena PPU zostanie obniżona w stosunku do zeszłorocznej transakcji 84 razy.

Umowa inwestycyjna z 2000 r. zakładała nabywanie przez MCI kolejnych pakietów akcji PPU kolejno po 17 USD, 39 USD i 45 USD za akcję. Zrealizowana została tylko pierwsza transakcja, a podpisany w piątek aneks zwalnia MCI z zakupu kolejnych dwóch transzy na wspomnianych warunkach.

Aneks znosi także konsekwencje wynikające z realizacji, bądź nie, przez zarząd PPU "planu sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem sieci Internet." Ustanawia nowy plan sprzedaży, w wyniku realizacji którego współwłaściciele PPU i pomysłodawcy Expertii będą mogli w 2003 r. odkupić od MCI po cenie nominalnej 1 zł do 26 tys. akcji (w zależności od stopnia realizacji planu). Zakupem pakietu ponad 5 tys. akcji po cenie nominalnej w 2002 r. będzie premiowany także jeden z akcjonariuszy - Markos Kalogeras - jeżeli PPU znajdzie inwestora gotowego objąć nową emisję akcji za co najmniej 1 mln USD do czerwca przyszłego roku.