MCI zmienia umowę z PPU

MCI Management podpisało aneks do umowy inwestycyjnej z Polskim Portalem Ubezpieczeniowym. Zdaje się ona świadczyć o słabej kondycji internetowego rynku ubezpieczeniowego.

Podpisany w piątek aneks do umowy anuluje zapisy dotyczące zakupu i odkupu akcji Polskiego Portalu Ubezpieczeniowego (PPU), który prowadzi wortal Expertia, przez MCI Management. Fundusz otrzymał na mocy nowego aneksu prawo do zakupu ponad 71 tys. akcji PPU po cenie nominalnej 1 zł, który to pakiet dałby mu w sumie 71-proc. udział w spółce. Obecnie MCI posiada nieco ponad 28%, które nabył w październiku zeszłego roku za kwotę blisko 4 mln zł.

Jeżeli MCI skorzysta z prawa kupna akcji - co według przedstawicieli funduszu jeszcze nie jest przesądzone - to rynkowa wycena PPU zostanie obniżona w stosunku do zeszłorocznej transakcji 84 razy.

Umowa inwestycyjna z 2000 r. zakładała nabywanie przez MCI kolejnych pakietów akcji PPU kolejno po 17 USD, 39 USD i 45 USD za akcję. Zrealizowana została tylko pierwsza transakcja, a podpisany w piątek aneks zwalnia MCI z zakupu kolejnych dwóch transzy na wspomnianych warunkach.

Aneks znosi także konsekwencje wynikające z realizacji, bądź nie, przez zarząd PPU "planu sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem sieci Internet." Ustanawia nowy plan sprzedaży, w wyniku realizacji którego współwłaściciele PPU i pomysłodawcy Expertii będą mogli w 2003 r. odkupić od MCI po cenie nominalnej 1 zł do 26 tys. akcji (w zależności od stopnia realizacji planu). Zakupem pakietu ponad 5 tys. akcji po cenie nominalnej w 2002 r. będzie premiowany także jeden z akcjonariuszy - Markos Kalogeras - jeżeli PPU znajdzie inwestora gotowego objąć nową emisję akcji za co najmniej 1 mln USD do czerwca przyszłego roku.