Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MCI ściął i pożyczył

Zarząd funduszu poinformował o zakończeniu reorganizacji w wyniku której roczny budżet kosztów zmniejsza się z 5,5 mln w ub. roku do poniżej 2 mln w 2002. Po zamknięciu sesji właściciela zmieniło ponadto w transakcji pakietowej 2,6% akcji funduszu.

Z pracy zwolniona została połowa zatrudnionych osób – 6 pracowników. „MCI zamierza obecnie inwestować w zasoby personalne spółek portfelowych oraz korzystać z ich wiedzy i wsparcia” – wyjaśnia w komunikacie Andrzej Dadełło, przewodniczący RN MCI. Obniżenie kosztów ma pozwolić spółce na dalsze inwestycje w spółki portfelowe. Jednocześnie fundusz udzielił trzymiesięcznej pożyczki w wysokości 2 mln zł dla spółki zależnej S4E.

Ponadto, po poniedziałkowej sesji w transakcji pakietowej właściciela zmieniło 1 mln akcji funduszu (2,6% kapitału), za które zapłacono 1 zł za sztukę, czyli poniżej ceny poniedziałkowego zamknięcia (1,08 zł). Jedynym udziałowcem z pakietem powyżej 5% akcji był wcześniej poprzez Czechowicz Ventures prezes funduszu, Tomasz Czechowicz (17,2 mln akcji odpowiadających 45,5% kapitału). Na początku stycznia br. w związku z informacjami o sprzedaży przez Czechowicz Ventures 1,6 mln akcji z funduszu wycofali się inwestorzy finansowi – fundusze CAIB IM, OFE Winthertur i OFE Dom. W opinii obserwatorów decyzja funduszy, które kontrolowały od 10 do 12% kapitału spółki związana była właśnie z tą transakcją. Podczas debiutu giełdowego MCI prezes Czechowicz zadeklarował, że nie zmniejszy wielkości swoich udziałów w funduszu w ciągu dwóch lat.